ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:28:00 Edycja elementu informacja Zawiadomienie o stwierdzeniu wystąpienia na terenie powiatu nidzickiego w dniu 05.08.2022 ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików
(widoczna od 2022-08-09 00:00:00)
Paulina Maksym
12:27:03 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o stwierdzeniu wystąpienia na terenie powiatu nidzickiego w dniu 05.08.2022 ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików
(widoczna od 2022-08-09 00:00:00)
Paulina Maksym
11:55:59 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 177/1, 179/1 i 188/4 w obrębie Kanigowo, gmina Nidzica”. Paulina Maksym
11:53:25 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego
(widoczna od 2022-08-09 00:00:00)
Paulina Maksym
11:49:53 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z C Z E N I E w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie zakładu produkcji betonu”
(widoczna od 2022-08-09 00:00:00)
Paulina Maksym

Zmiany z dnia: 2022-08-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:52:26 Edycja elementu informacja PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na rok 2022
(widoczna od 2022-01-14 00:00:00)
Paulina Maksym
14:43:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 6 - Nazwa elementu do którego przynależy: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na rok 2022 Paulina Maksym
14:41:59 Edycja elementu informacja PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na rok 2022
(widoczna od 2022-01-14 00:00:00)
Paulina Maksym
13:20:32 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z C Z E N I E w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 140/10, obręb 0022 Tatary w Nidzicy”
(widoczna od 2022-08-08 00:00:00)
Paulina Maksym
13:16:25 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 58/1, obręb Nibork Drugi” Paulina Maksym

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony