ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:30:30 Upublicznienie elementu Przetargi - załącznik Informacja o wyniku - Nazwa elementu do którego przynależy: GMKR.6840.45.2022 Mariusz Dobrowolski
14:28:48 Edycja elementu Przetargi GMKR.6840.45.2022
(widoczna od 2023-02-23 00:00:00)
Mariusz Dobrowolski
14:28:27 Edycja elementu Przetargi GMKR.6840.45.2022
(widoczna od 2023-02-23 00:00:00)
Mariusz Dobrowolski
14:22:49 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” (dz. nr ew. 112, 132, obręb Szerokopas, gmina Nidzica) Mariusz Dobrowolski
14:19:01 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie budynku na dz. nr 8 obręb 3 Nidzica przy Al. Sprzymierzonych 53 na zakład produkcji betonu” Mariusz Dobrowolski
14:05:23 Upublicznienie elementu informacja Decyzja nr 9/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach
(widoczna od 2023-03-30 00:00:00)
Mariusz Dobrowolski
13:58:36 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NIDZICY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”
(widoczna od 2023-03-30 00:00:00)
Mariusz Dobrowolski
13:55:50 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”
(widoczna od 2023-03-30 00:00:00)
Mariusz Dobrowolski
13:51:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie budynku na dz. nr 8 obręb 3 Nidzica przy Al. Sprzymierzonych 53 na zakład produkcji betonu”
(widoczna od 2023-03-30 00:00:00)
Mariusz Dobrowolski
13:47:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie budynku na dz. nr 8 obręb 3 Nidzica przy Al. Sprzymierzonych 53 na zakład produkcji betonu”
(widoczna od 2023-03-30 00:00:00)
Mariusz Dobrowolski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony