ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-06-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-08-23 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 1. 447/1 o pow. 0,1264 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 131/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1. 2. 447/10 o pow. 0,1090 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 113/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi: 1. działka nr 447/1 – 166 496,49 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 49/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 31 133,49 zł (trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści trzy złote 49/100); 2. działka nr 447/10 – 151 288,77 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 77/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 28 289,77 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 77/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 53 KiB)
 • Mapa (JPG, 425.5 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-06-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-08-25 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 1) 447/2 o pow. 0,1394 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 145/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1. 2) 447/9 o pow. 0,1157 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 120/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi: 1) działka nr 447/2 – 182 049,84 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych 84/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 34 041,84 zł (trzydzieści cztery tysiące czterdzieści jeden złotych 84/100); 2) działka nr 447/9 – 160 294,83 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 83/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 29 973,83 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 83/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 50.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 577.4 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-06-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-08-30 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00007734/5, oznaczonej jako: działka nr 447/6 o pow. 0,1052 ha, opis użytku Bp
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 137 362,71 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 71/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 25 685,71 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 71/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 51.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 567 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-07-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-08-31 10:00:00
Dotyczy
Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00008106/1, oznaczonej jako: działka numer 488 o pow. 0,3512 ha, opis użytku: ŁV 0,2103 ha, PsVI 0,0408 ha, RV 0,0919 ha, RVI 0,0082 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 105 000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 634,15 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 15/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - Rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 53.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 659.6 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-07-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-09-06 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00007734/5, oznaczonej jako: działka nr 175/5 o pow. 0,1218 ha
Cena wywoławcza
149 076,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 27 876,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 51 KiB)
 • Mapa (JPG, 618.3 KiB)