ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-05-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-06-15 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej numerem: 290 o pow. 0,0649 ha,
Cena wywoławcza
68 880,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 12 880,00 zł (dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 43 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-05-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-06-15 10:30:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej numerem: 291 o pow. 0,1340 ha
Cena wywoławcza
140 220,00 zł (sto czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 26 220,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 43.5 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2023-05-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-06-20 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00003836/2, oznaczonej jako działka numer: 219/1 o pow. 0,0306 ha
Cena wywoławcza
20 541,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 3 841,00 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 43.5 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2023-05-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-06-27 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/78 o pow. 0,1614 ha, opis użytku Bp; 2) 263/79 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. działka nr 263/78 – 130 995,00 zł (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 24 495,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100); 2. działka nr 263/79 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57.5 KiB)
  • Mapa (JPG, 365.4 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2023-05-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-04 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/82 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp; 2) 263/83 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. działka nr 263/82 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100); 2. działka nr 263/83 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 56.5 KiB)
  • Mapa (JPG, 435 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2023-05-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-11 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/86 o pow. 0,0988 ha, opis użytku Bp; 2) 263/90 o pow. 0,1252 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1. działka nr 263/86 – 105 288,00 zł (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 688,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100); 2. działka nr 263/90 – 115 866,00 zł (sto piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 666,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 56.5 KiB)
  • Mapa (PNG, 2.4 MiB)