ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-11-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-12-20 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Natać Wielka, gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0, oznaczonej jako działka numer: 191/25 o pow. 0,0123 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12 530,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 50.5 KiB)