ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-10-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-11-30 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 125/2 o pow. 5148 m2, położoną w obrębie nr 12 Łyna gm. Nidzica.
Cena wywoławcza
Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosi: 463,32 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy złote 32/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOCX, 16.1 KiB)
 • Mapa (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-10-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-04 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, znajdującej się w budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 9 w Nidzicy, stanowiącej: lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,70 m2.
Cena wywoławcza
181 000,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) brutto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57 KiB)
 • Mapa (JPG, 396.8 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2023-10-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-05 10:00:00
Dotyczy
Kolejny (czwarty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/82 o pow. 0,0990 ha; 2) 263/83 o pow. 0,0990 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 263/82 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100); 2) działka nr 263/83 – 105 534,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 734,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - IV przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 435 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2023-11-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-11 10:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica: lokal niemieszkalny nr 3 (po byłej świetlicy).
Cena wywoławcza
45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 61.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 220.3 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2023-11-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-18 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Waszulki gm. Nidzica, KW OL1N/00010001/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 58/10 o pow. 0,1023 ha, opis użytku Bp; 2) 58/14 o pow. 0,0970 ha, opis użytku Bp; 3) 58/17 o pow. 0,1093 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 58/10 – 109 716,00 zł (sto dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 516,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset szesnaście złotych 00/100); 2) działka nr 58/14 – 104 058,00 zł (sto cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 458,00 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100); 3) działka nr 58/17 – 116 973,00 zł (sto szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 873,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 57 KiB)
 • Mapa (JPG, 407.9 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2023-11-15 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-19 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Waszulki gm. Nidzica, KW OL1N/00010001/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 58/11 o pow. 0,0996 ha, opis użytku Bp; 2) 58/12 o pow. 0,1481 ha, opis użytku Bp; 3) 58/15 o pow. 0,1009 ha, opis użytku Bp.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1) działka nr 58/11 – 106 887,00 zł (sto sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 987,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100); 2) działka nr 58/12 – 121 155,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 655,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100); 3) działka nr 58/15 – 108 240,00 zł (sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 240,00 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 55 KiB)
 • Mapa (JPG, 330.5 KiB)