ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2024-05-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-06-18 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00005999/6, oznaczonej jako działka numer: 48/1 o pow. 0,2250 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 168 141,00 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 31 441,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 00/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 52 KiB)
 • Mapa (JPG, 550 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2024-05-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-06-18 13:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, znajdującej się w budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 9 w Nidzicy, nr KW OL1N/00016056/4, stanowiącej: lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,70 m2.
Cena wywoławcza
150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - rokowania na sprzedaż nieruchomości (DOC, 57.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 396.8 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2024-05-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-06-20 10:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, znajdującej się w budynku przy ul. Warszawskiej 4A w Nidzicy, nr KW OL1N/00015306/5, stanowiącej: lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 30,70 m2.
Cena wywoławcza
130 000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 58 KiB)
 • Mapa (JPG, 555.4 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2024-05-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-06-26 10:00:00
Dotyczy
BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00003836/2, oznaczonej jako działka numer: 219/5 o pow. 0,0034 ha.
Cena wywoławcza
3 874,50 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote 50/100) łącznie z podatkiem VAT 23% w kwocie 724,50 zł (siedemset dwadzieścia cztery złote 50/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny ograniczony (DOC, 44 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2024-05-10 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-07-12 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009606/3, oznaczonej jako działka numer: 212 o pow. 1,5565 ha.
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 1 614 498,00 zł (jeden milion sześćset czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 301 898,00 zł (trzysta jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony (DOC, 56.5 KiB)
 • Mapa (JPG, 551.3 KiB)