ˆ

DOSTĘPNOŚĆ

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-29 15:51:46 przez Halina Jarzyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej
 
Urząd Miejski w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.
 
Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miejski w Nidzicy
Ul. Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
Tel. 89 625 07 10
Fax. 89 625 07 11
e-mail: 
 
Data publikacji strony internetowej: 01-01-2010
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29-03-2022
 
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
 
Treści niedostępne
 • Brak prawidłowej struktury treści
 • Informacje w postaci załączników publikowane w formacie PDF w większości dostępne są w postaci plików obrazkowych - ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji
 • część odnośników może nie być wyróżniona
 • część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny
Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach modyfikacji serwisu.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 21-09-2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30-03-2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
 
Informacje zwrotne i dane dodatkowe
 
Strona aktualizowana jest na bieżąco.
Dostępny w serwisie skrót klawiaturowy (accesskey):
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
Wywołanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 85.x v lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 80.x v lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X v lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X v lewy ALT + [litera_skrótu]
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Halina Jarzyńska, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 625 07 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
 
 
Dostępność architektoniczna
 • budynek zlokalizowany przy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica,
 • teren wokół budynku jest utwardzony,
 • do budynku prowadzą cztery wejścia,
 • od strony ul. Plac Wolności (główne wejście) znajdują się cztery stopnie schodów,
 • od ul. Kościelnej jedno wejście znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • od ul. Kościelnej drugie wejście znajduje się 7 stopni schodów,
 • od strony skwerka znajduje się jeden stopień schodów,
 • platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze, można nią dotrzeć z parteru na I piętro, w budynku nie ma windy,
 • zainstalowany jest przycisk wezwania asysty Call Hear - system „wzywania pomocy”. Urządzenie aktywowane jest ręcznie, po naciśnięciu przycisku,
 • w Biurze Obsługi Klienta znajduje się pętla indukcyjna,
 • wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 1 (dwa stanowiska informacyjne),
 • Biuro Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia, szerokość pomieszczenia umożliwia wjazd osoby na wózku inwalidzkim,
 • w budynku nie ma  oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami na wózkach inwalidzkich,
 • toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze w lewym korytarzu od głównego wejścia oraz na I piętrze na końcu prawego korytarza,
 • od strony ul. Plac Wolności i ul. Kościelnej na ogólnodostępnym parkingu znajduje się wyznaczonych pięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • przed głównym wejściem od strony ul. Plac Wolności znajduje się stojak na pięć rowerów,
 • w urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM), ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line,
 •  na teren budynku i do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail:  ; fax: 89 625 07 11. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Dodatkowe informacje dla osób niesłyszących

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
 
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-29 15:51:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-29 15:51:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Dobrowolski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 12:25:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony