ˆ

DOSTĘPNOŚĆ

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-12 11:26:15 przez Halina Jarzyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej
 
     Zgodnie z art. 30 ust. 1.  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami (dalej zwana wnioskodawcą) lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.
     Wniosek o zapewnienie dostępności kierowany jest do podmiotu publicznego, z którego działalnością związane jest żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
Każdy może zgłosić utrudnienie architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne. Natomiast tylko osoba ze szczególnymi potrzebami albo jej przedstawiciel ustawowy może wnioskować o to, byśmy zapewnili jej alternatywny dostęp do naszej placówki lub do informacji.
 
Wniosek musi zawierać następujące elementy:
  1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Podmiot do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 14 dni na zapewnienie dostępności w zakresie zawartym we wniosku. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2022 poz. 2240).
 
 
     Zgodnie z art. 18 stawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej może zgłosić każdy.
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej musi zawierać:
  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem (dalej zwanej wnioskodawcą);
  2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Podmiot do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 7 dni na zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 z późn.zm.).
 
Wnioski można składać w następujący sposób:
- osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pokój numer 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy,
- drogą pocztową na adres:  Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica,
- drogą elektroniczną na adres: lub poprzez ePUAP: /46t97laxgl/SkrytkaESP
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Waleriańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-12 11:14:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-12 11:26:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-12 11:28:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony