ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji i zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie schroniska dla zwierząt na części działki o nr ew. 23/1 w obrębie Tatary, gmina Nidzica

Informacja ogłoszona dnia 2023-06-27 09:21:33 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Nidzica, dnia 27 czerwca 2023 r.
TI.6733.2.2023
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji i zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 §1 i  49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 
zawiadamiam strony,
 
iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie schroniska dla zwierząt na części działki o nr ew. 23/1 w obrębie Tatary, gmina Nidzica, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez:
  • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Geologa Wojewódzkiego – uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
  • Starostę Nidzickiego - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy – postanowienie znak: ZNS.9022.4.2.2023 z dnia 9 czerwca 2023r.
     Jednocześnie zawiadamiam, że  został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania ww. decyzji.
     
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  
 Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (https://bip.nidzica.pl/) – w dniu 27.06.2023r.
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tatary.
 
 
Sporządziła: Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-27 09:11:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-27 09:21:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-27 09:21:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony