ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SPRAWIE UPAMIĘTNIANIA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-10-13 13:48:01 Informacja ogłoszona dnia 2010-10-13 13:53:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SPRAWIE UPAMIĘTNIANIA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ
Z uwagi na powtarzające się sytuacje podejmowania przez różne środowiska i instytucje samodzielnych inicjatyw i działań w zakresie upamiętniania historycznych miejsc wydarzeń, faktów oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa, Wojewoda przypomina o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa:
Działający pod przewodnictwem Wojewody Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie realizuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zadania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, określone w następujących aktach prawnych:
 1. Ustawa z dnia 21 stycznia 1988r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz.U.Nr 2, poz.2, z późn.zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa (Dz.U.Nr 22, poz.154).
 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, organy właściwe w sprawach wydawania zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i męczeństwo, są obowiązane do zaciągnięcia opinii Rady i jej rozpatrzenia przed wydaniem decyzji. Podjęcie uchwały bez uzyskania stosownej opinii, stanowi naruszenie prawa. Wojewoda zgodnie ze swoimi kompetencjami może stwierdzić nieważność takiej uchwały.
W celu wydania przez Komitet opinii w sprawie upamiętnienia miejsca pamięci narodowej wniosek należy skierować na adres:
Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie
Al.Marsz.J.Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
bądź osobiście w pokoju 139
 
Kompletny wniosek o zaopiniowanie upamiętnienia wraz z uzasadnieniem, powinien zawierać m.in.:
 • wyrys geodezyjny wraz z oznaczeniem lokalizacji planowanego obiektu;
 • projekt graficzny upamiętnienia;
 • projekt graficzny napisu- kształt liternictwa, wielkość, rozmieszczenie itp.
 • zgodę właściciela gruntu (budynku) na umieszczenie pomnika, głazu, obelisku, tablicy, itp.,
 • pozwolenie konserwatora zabytków w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską.
Zaopiniowane przez członków Komitetu wnioski są następnie przekazywane do rozpatrzenia przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, do której należy ostateczna ocena przedsięwzięcia. Rada OPWiM oraz Komitet oceniają m.in., czy fakt, który ma zostać upamiętniony miał rzeczywiście miejsce, czy informacje zawarte na tablicy pamiątkowej są zgodne z wiedzą historyczną oraz czy forma projektu nie rani niczyich uczuć. Rada OPWiM oraz wojewódzkie komitety pełnią przede wszystkim funkcję opiniodawczą, opiekuńczą oraz inspirującą wszelkie działania związane z upamiętnieniem historycznych osób, miejsc i wydarzeń z dziejów Narodu polskiego. Działalność tych podmiotów łagodzi kontrowersje i społeczne konflikty nierzadko towarzyszące tego typu inicjatywom.
Należy pamiętać, że pomniki są formą uhonorowania osób za szczególne zasługi, utrwaleniem pamięci o wydarzeniach bądź miejscach związanych z tymi wydarzeniami, wyrazem uszanowania własnej tożsamości narodowej. Stawianie ich wiąże się z odpowiedzialnością artystyczną i historyczną, bowiem na stulecia wpisują się one w lokalny krajobraz. Decydując się na postawienie pomnika, obelisku bądź umieszczenie tablicy pamiątkowej, należy dbać o ich wysoki poziom i przełamywać utarte schematy. Należy korzystać ze wsparcia historyków, środowisk artystycznych, architektów krajobrazu itp. Takie działania ochronią przed potencjalnymi błędnymi merytorycznymi i faktograficznymi oraz podniosą estetykę miejsc pamięci narodowej na terenie województwa. Wojewoda wnioskuje o nie realizowanie całości przedsięwzięcia przed wydaniem opinii przez Radę OPWiM, co pozwoli uniknąć kosztów ewentualnego dostosowania projektu do jej propozycji. 
Stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie:
 1. W przypadku upamiętnień w formie niewielkich pomników i głazów ma zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi (starosta, wojewoda). Te niewielkie obiekty można zaliczyć do obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
 2. Upamiętnienia w formie tablic na istniejących obiektach (za wyjątkiem obiektów zabytkowych) nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia właściwemu organowi. Tablice umieszczone na obiektach zabytkowych wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim (Miejskim) Konserwatorem Zabytków.
 3. Upamiętnienia w formie pomników, niemieszczących się w definicji małej architektury, wymagają pozwolenia na budowę.
Powyższe zasady i zalecenia należy stosować również w przypadku upamiętniania ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z dnia 10 kwietnia 2010r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Płoska Data wytworzenia informacji: 2010-10-13 13:48:01
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Płoska Data wprowadzenia do BIP 2010-10-13 13:48:01
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2010-10-13 13:53:26
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-04-23 08:58:56
Artykuł był wyświetlony: 2166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu