Akty prawne - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6271 2007-01-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 05 stycznia 2007 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Nidzica w 2007 roku Zarządzenie Nr 34/2007 Obowiązujący
6272 2007-01-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 35/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej Zarządzenie Nr 35/2007 Obowiązujący
6273 2007-01-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 36/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów do organów sołeckich na terenie Gminy Nidzica Zarządzenie Nr 36/2007 Obowiązujący
6274 2007-01-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 372007 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego na budowę: "sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Miłej w Nidzicy" Zarządzenie Nr 372007 Obowiązujący
6275 2007-01-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 38/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zarządzenie Nr 38/2007 Obowiązujący
6276 2007-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 39/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 09 maja 2007 w sprawie Odbioru końcowego robót ogólnobudowlanych Remontu budynku położonego przy ulicy 1-go Maja 13 w Nidzicy. Zarządzenie Nr 39/2007 Obowiązujący
6277 2007-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 40/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie: Odbioru końcowego robót niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łysakowie. 2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zagrzewie. 3. Wykonanie ogrzewania świetlicy w Bolejnach. 4. Wykonanie ogrzewania świetlicy w Rozdrożu. 5. Wykonanie ogrzewania świetlicy w Piotrowicach. 6. Wykonanie ogrzewania świetlicy w Bartoszkach. Zarządzenie nr 40/2007 Obowiązujący
6278 2007-01-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 41/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3 Zarządzenie Nr 41/2007 Obowiązujący
6279 2007-01-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 42/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Zarządzenie Nr 42/2007 Obowiązujący
6280 2007-01-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 43/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 43/2007 Obowiązujący
6281 2007-01-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 44/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Nidzicy Zarządzenie Nr 44/2007 Obowiązujący
6282 2007-01-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 45/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie: ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Załącznik: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 Zarządzenie Nr 45/2007 Obowiązujący
6283 2007-01-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 46/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: przeglądu gwarancyjnego ostatecznego (pogwarancyjnego) zadania inwestycyjnego ?Budowa kanalizacji sanitarnej Etap II w Napiwodzie? Zarządzenie Nr 46/2007 Obowiązujący
6284 2007-01-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 47/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: ?Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Polnej w Nidzicy? Etap I ? ?Budowa sieci wodociągowej? Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 47/2007 Obowiązujący
6285 2007-01-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 48/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, procedur kontroli finansowej, zasad gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat Zarządzenie Nr 48/2007 Obowiązujący
6286 2007-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 49/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 stycznia 2007 roku W sprawie: Odbioru końcowego robót ogólnobudowlanych dotyczących rozbiórki wiaty stalowej położonej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 123/12 w Nidzicy zlokalizowanej pomiędzy ul. Kolejową a osiedlem mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Nidzicy Zarządzenie Nr 49/2007 Obowiązujący
6287 2007-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 50/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie Nr 50/2007 Obowiązujący
6288 2007-02-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 51/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 51/2007 Obowiązujący
6289 2007-02-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 52/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Miejskiego w Nidzicy Zarządzenie Nr 52/2007 Obowiązujący
6290 2007-02-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 53/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 lutego 2007 roku W sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót remontowych wykonywanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółkę z o.o. z Nidzicy w budynkach i lokalach Komunalnych ? dotyczy wszystkich remontów realizowanych w 2007 roku. Zarządzenie Nr 53/2007 Obowiązujący
6291 2007-02-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 54/2007 Burmistrza Nidzicy ? Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 54/2007 Obowiązujący
6292 2007-02-16 Zarządzenia Burmistrza Załącznik Nr 55/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 55/2007 Obowiązujący
6293 2007-02-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 56/2007 Obowiązujący
6294 2007-02-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 57/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Regulamin Zarządzenie Nr 57/2007 Uchylony
6295 2007-02-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie: zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych Zarządzenie Nr 58/2007 Obowiązujący
6296 2007-02-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 59/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarządzenie Nr 59/2007 Obowiązujący
6297 2007-02-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 60/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Nidzica w 2007 roku Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 60/2007 Obowiązujący
6298 2007-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: zmiany w kalendarzu imprez kulturalno - sportowo- rekreacyjnych w Gminie Nidzica na rok 2007 Zarządzenie Nr 61/2007 Obowiązujący
6299 2007-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 62/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 roku Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5 Zarządzenie Nr 62/2007 Obowiązujący
6300 2007-03-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie: powołania Zakładowej Komisji Socjalnej Zarządzenie Nr 63/2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu