ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

 

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
fax. 89 625 07 11
Godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
 
Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw
Nr telefonu
 
5
 
Kierownik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego
Halina Piotrkowska
 
 
89 625 07 59
 
2
 
STANOWISKO ds. architektury miejskiej
- Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków  zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ich zmiany i przeniesienia na inny podmiot
 
STANOWISKO ds. planowania przestrzennego
- Wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ich zmiany,
- Prowadzenie spraw związanych z opłatą planistyczną i roszczeniami właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości wobec Gminy w związku z uchwaleniem planu miejscowego,
- Wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego i studium,
-Wydawanie sporządzonych projektów decyzji o ustaleniu warunków  zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ich zmiany i przeniesienia na inny podmiot.
 
 
 
89 625 07 42
 
 
3
 
STANOWISKO ds. zarządu dróg gminnych
Wydawanie na terenie miasta:
- zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń oraz zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg,
- opiniowanie projektów organizacji ruchu,
- remonty i zimowe utrzymanie dróg,
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych w drogach gminnych,
 
Wydawanie poza terenem miasta:
- zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń oraz zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg.
 
- utrzymanie czystości pasów drogowych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej
- wydawanie zgody na ustawienie reklam w drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy
- opiniowanie spraw z zakresu komunikacji
 
 
 
89 625 07 54
 
4
 
STANOWISKO ds. inwestycji
- Prowadzenie inwestycji realizowanych przez Gminę
 
STANOWISKO ds. inwestycji i środowiskowych uwarunkowań
- Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
- Wydawanie opinii dotyczących wydobywania kopalin,
- Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
- Nadzór nad eksploatacją gminnych placów zabaw.
 
STANOWISKO ds. zamówień publicznych
- Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 
89 625 07 50
 
 
 
 
89 625 07 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
 
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
 
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-19 14:21:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-20 07:48:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksym
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-30 09:06:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »