Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Szczegóły informacji

 

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-19 12:50:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM i ROLNICTWA
fax. 89 625 07 11
Godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
 
Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw
Nr telefonu
16
 
      Kierownik Wydziału Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Rolnictwa
Joanna Krystkiewicz-Hablutzel
 
89 625 07 49
 
 
17
 
STANOWISKO ds. gospodarki mieszkaniowej 
-rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych/socjalnych; 
-tworzenie list oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy;
-zamiany lokali mieszkalnych.
 
 
STANOWISKO ds. dzierżaw gruntów i rolnictwa 
- zawieranie i przedłużanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia; - administracja w zakresie łowiectwa;
- sprawy związane z rolnictwem.
 
 
STANOWISKO ds. geodezji i zasobów gminnych 
-podziały nieruchomości, podziały i scalenia nieruchomości,
- nadawanie nazewnictwa miejscowości, ulic, placów i  numeracji porządkowej nieruchomości,
- przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd.
 
89 625 07 41
 
 
 
 
 
 
 
 
89 625 07 40
 
 
 
 
 
89 625 07 40
 
 
 
 
18
 
STANOWISKO ds. obrotu nieruchomościami 
- zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- zbycie lokali mieszkalnych,
- nabycie nieruchomości,
- zamiana nieruchomości,
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego,
 -opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego,
- prawo pierwokupu,
- odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne gminne.
 
89 625 07 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
 
STANOWISKO ds. ochrony środowiska/ ds. gospodarki komunalnej
Zezwolenia na: 
- wycinkę drzew i krzewów; 
- prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznanych za agresywne; 
- prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nidzica; 
- umieszczenie tablic reklamowych, informacyjnych i szyldów na budynkach i gruntach (poza pasem drogowym) stanowiących mienie komunalne; 
- prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
-  dotacje na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne;
- prowadzenie postępowań w zakresie zmiany stanu wody na gruntach.
 
 
89 625 07 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
 
STANOWISKO ds. gospodarki nieruchomościami 
- zawieranie i przedłużanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia;
- koordynacja sytuowania projektowanego uzbrojenia terenu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nidzica nie będących drogami.
 
 
STANOWISKO ds. zarządzania mieniem gminnym i opłat adiacenckich 
-opłata adiacencka;
-ewidencja majątku trwałego Urzędu Miejskiego;
- likwidacja środków trwałych;
-ubezpieczanie mienia;
-gromadzenie dokumentacji dot. spółek komunalnych.
 
89 625 07 45
 
 
 
 
 
 
89 625 07 43
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
 
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
 
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-19 12:41:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-19 12:50:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-06 09:20:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14519 raz(y)