Akty prawne - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6481 2007-10-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 245/2007 Burmistrza Nidzicy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nidzica z dnia 05 października 2007 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obrony cywilnej w Nidzicy Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 Zarządzenie Nr 245/2007 Obowiązujący
6482 2007-10-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 246/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6 Zarządzenie Nr 246/2007 Obowiązujący
6483 2007-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 247/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: Końcowego przeglądu gwarancyjnego i przejęcia ostatecznego inwestycji pt. „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w Gminie Nidzica”. Projekt Nr PL0008.01.06.0057. Zarządzenie Nr 247/2007 Obowiązujący
6484 2007-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 248/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 października 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) na zadanie: „Wygrodzenie barierkami szczeblinkowymi ciągu pieszego przy ul. 3 Maja w Nidzicy” Zarządzenie Nr 248/2007 Obowiązujący
6485 2007-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 249/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nidzicy nr 229/07 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 249/2007 Zmieniony
6486 2007-10-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 250/2007 Burmistrza Nidzicy - Szefa Obrony Cywilnej Nidzicy z dnia 11 października 2007 r. Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 Zarządzenie Nr 250/2007 Obowiązujący
6487 2007-10-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 251/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 października 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm. ) na zadanie: „Budowa oświetlenia skateparku dz. nr 4-77/2 w Nidzicy” Zarządzenie Nr 251/2007 Obowiązujący
6488 2007-10-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 252/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Zespołu Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy. Zarządzenie Nr 252/2007 Obowiązujący
6489 2007-10-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 253/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6 Zarządzenie Nr 253/2007 Obowiązujący
6490 2007-10-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 254/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 12 października 2007r w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 25/2006 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 października 2006r. w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej wydatków, zasad gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, procedur kontroli gromadzenia środków publicznych, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat Zarządzenie Nr 254/2007 Obowiązujący
6491 2007-10-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 255/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy Zarządzenie Nr 255/2007 Obowiązujący
6492 2007-10-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 256/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu informowania Burmistrza Nidzicy o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Nidzica. Zarządzenie Nr 256/2007 Obowiązujący
6493 2007-10-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 257/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nidzicy nr 229/07 z dnia 24 września 2007 roku zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Nidzicy nr 249 z dnia 10.10.2007 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 257/2007 Obowiązujący
6494 2007-10-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 258 /2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 października 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) na zadanie: „Wykonanie kalendarzy trójdzielnych, książkowych (A5) i podkłady na biurko na rok 2008” Zarządzenie Nr 258 /2007 Obowiązujący
6495 2007-10-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 259/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 października 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. Zarządzenie Nr 259/2007 Obowiązujący
6496 2007-10-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 260/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 260/2007 Obowiązujący
6497 2007-10-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 261/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 października 2007 roku w sprawie zmiany do zarządzenia Burmistrza Nidzicy w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji, operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej. Zarządzenie Nr 261/2007 Obowiązujący
6498 2007-11-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 262/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr3, Załącznik Zarządzenie Nr 262/2007 Obowiązujący
6499 2007-11-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 263/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia19 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 263/2007 Obowiązujący
6500 2007-11-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 264/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży wraz z równoczesnym zbyciem ułamkowej części gruntu. Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 264/2007 Obowiązujący
6501 2007-10-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 265/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 października 2007 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami ) na zadanie: „ Rozbiórka budynków komunalnych przy ul. Żeromskiego 14 i 14a w Nidzicy”. Zarządzenie Nr 265/2007 Obowiązujący
6502 2007-10-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 266/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 października 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa oświetlenia skateparku dz. nr 4-77/2 w Nidzicy” Zarządzenie Nr 266/2007 Obowiązujący
6503 2007-10-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 267/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 października 2007 roku w sprawie: wyznaczenia Zespołu Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespołach Szkół Nr 1, 2 i 3 w Nidzicy”. Zarządzenie Nr 267/2007 Obowiązujący
6504 2007-10-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 268/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 października 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) na zadanie: „odmulenie stawu we wsi Bartoszki.” Zarządzenie Nr 268/2007 Obowiązujący
6505 2007-10-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 269/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4 Zarządzenie Nr 269/2007 Obowiązujący
6506 2007-10-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 270/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego: ” Budowa ulicy Żwirowej w Nidzicy„ . Zarządzenie Nr 270/2007 Obowiązujący
6507 2007-10-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 271 /2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) na zadanie: "Remont alejek w Parku Miejskim im. Gregoroviusa w Nidzicy". Zarządzenie Nr 271 /2007 Obowiązujący
6508 2007-10-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 272/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 października 2007r w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 25/2006 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 października 2006r. w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej wydatków, zasad gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, procedur kontroli gromadzenia środków publicznych, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat. Zarządzenie Nr 272/2007 Nieobowiązujący
6509 2007-10-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 273/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przekazaniu Sołectwu Zimna Woda do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy. Zarządzenie Nr 273/2007 Obowiązujący
6510 2007-10-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 274/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 Zarządzenie Nr 274/2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu