ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
211 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1032/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1032/2017 Obowiązujący
212 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1031/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1031/2017 Obowiązujący
213 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1030/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat 1030/2017 Obowiązujący
214 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1029/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1029/2017 Obowiązujący
215 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1028/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1028/2017 Obowiązujący
216 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1027/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1027/2017 Obowiązujący
217 2017-12-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLV/640/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017- 2036 XLV/640/2017 Obowiązujący
218 2017-12-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLV/639/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XLV/639/2017 Obowiązujący
219 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1026/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1026/2017 Obowiązujący
220 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1025/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 1025/2017 Obowiązujący
221 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1024/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe 1024/2017 Obowiązujący
222 2017-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1023/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 1023/2017 Obowiązujący
223 2017-12-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1022/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1022/2017 Obowiązujący
224 2017-12-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1021/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Nidzica 1021/2017 Obowiązujący
225 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/638/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków XLIV/638/2017 Obowiązujący
226 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/637/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym, poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLIV/637/2017 Obowiązujący
227 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/636/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XLIV/636/2017 Obowiązujący
228 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/635/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XLIV/635/2017 Obowiązujący
229 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/634/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat XLIV/634/2017 Obowiązujący
230 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/633/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat XLIV/633/2017 Obowiązujący
231 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/632/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat XLIV/632/2017 Obowiązujący
232 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/631/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat XLIV/631/2017 Obowiązujący
233 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/630/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat XLIV/630/2017 Obowiązujący
234 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/629/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy XLIV/629/2017 Obowiązujący
235 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/628/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XLIV/628/2017 Obowiązujący
236 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/627/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach XLIV/627/2017 Obowiązujący
237 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/626/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Romana Kobendzy w Łynie XLIV/626/2017 Obowiązujący
238 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/625/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Napiwodzie XLIV/625/2017 Obowiązujący
239 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/624/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy w ośmioletnią Szkołę podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy XLIV/624/2017 Obowiązujący
240 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/623/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kajki w Nidzicy XLIV/623/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu