ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
211 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/568/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XL/568/2017 Obowiązujący
212 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/567/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XL/567/2017 Zmieniony
213 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/566/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową XL/566/2017 Obowiązujący
214 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/565/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica, zbywanych na rzecz najemców XL/565/2017 Obowiązujący
215 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/564/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz określenia wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży XL/564/2017 Obowiązujący
216 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/563/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XL/563/2017 Obowiązujący
217 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/562/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica XL/562/2017 Obowiązujący
218 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/561/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XL/561/2017 Obowiązujący
219 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/560/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Tatary, gmina Nidzica XL/560/2017 Obowiązujący
220 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/559/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Piątki, gmina Nidzica XL/559/2017 Obowiązujący
221 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/558/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli XL/558/2017 Obowiązujący
222 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/557/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XL/557/2017 Obowiązujący
223 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/556/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Nidzicy XL/556/2017 Obowiązujący
224 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/555/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nidzicy XL/555/2017 Obowiązujący
225 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/554/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica XL/554/2017 Obowiązujący
226 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/553/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XL/553/2017 Obowiązujący
227 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/552/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XL/552/2017 Obowiązujący
228 2017-09-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 944/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych i rozliczenia zużycia paliw płynnych i olejów przez sprzęt silnikowy wykorzystywany w Sołectwach Gminy Nidzica 944/2017 Obowiązujący
229 2017-09-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 943/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Orłowo do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 943/2017 Obowiązujący
230 2017-09-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 942/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzicy na 2018 rok 942/2017 Obowiązujący
231 2017-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 941/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 941/2017 Obowiązujący
232 2017-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 940/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter publiczno-prawny, przypadających Gminie Nidzica lub jej jednostkom podległym 940/2017 Obowiązujący
233 2017-08-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 939/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nidzica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku 939/2017 Obowiązujący
234 2017-08-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 938/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Kalendarzu Imprez Gminy Nidzica na 2017 rok 938/2017 Obowiązujący
235 2017-08-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 937/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 937/2017 Obowiązujący
236 2017-08-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 936/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 936/2017 Obowiązujący
237 2017-08-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 935/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Kanigowo 935/2017 Obowiązujący
238 2017-08-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 934/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 934/2017 Obowiązujący
239 2017-08-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 933/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 933/2017 Obowiązujący
240 2017-08-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 932/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 932/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu