ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 121
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica
Lp: 122
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-03
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 257 położonej w obrębie Olszewo, gmina Nidzica.
Lp: 123
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „przetwarzaniu odpadów na działkach nr 21 i 22 obręb Olszewo, gmina Nidzica, powiat nidzicki”
Lp: 124
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej 604”.
Lp: 125
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie dróg w Tatarach
Lp: 126
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie Tartaku Napiwoda zlokalizowanego na działce o nr ew. 69/3 obręb 0016 Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warmińsko- mazurskie”
Lp: 127
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działki nr ew. 16/2 obręb 0012 Łyna, gmina Nidzica.
Lp: 128
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW i powierzchnią zabudowy do 7,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek numer 37/1, 41/1 w miejscowości Siemiątki, gm. Nidzica
Lp: 129
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW i powierzchnią zabudowy do 8,97 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek numer 2, 3 w miejscowości Siemiątki, gm. Nidzica
Lp: 130
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PAWLIKI o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej (dz. nr 50/2, 50/4, 51/2, 51/5 obręb Pawliki)
Lp: 131
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 137/2 obręb Kanigowo
Lp: 132
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-01
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji z wykorzystaniem odpadów składowiska odpadów obojętnych w miejscowości Olszewo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie
Lp: 133
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo
Lp: 134
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo
Lp: 135
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni fotowoltaicznej PV Nidzica 2 o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 7/4, 10, 23/1 obręb Olszewo
Lp: 136
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2021-09-17
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica
Lp: 137
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 4 obręb 0018 Nibork Drugi, gmina Nidzica
Lp: 138
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 3,0947 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 8 w miejscowości Szerokopaś, gm. Nidzica.
Lp: 139
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 1/7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica”.
Lp: 140
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. na działce ewidencyjnej nr 137/2, obręb Kanigowo.”
Lp: 141
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PAWLIKI o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej”.
Lp: 142
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w celu rozbudowy Zakładu uboju i rozbioru trzody chlewnej na działce o nr ew. 210/2 i 211 obręb Olszewo.
Lp: 143
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”.
Lp: 144
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-15
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58/1 obręb Nibork Drugi.
Lp: 145
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-14
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i wysokości do 3m, na działkach 107/27 i 107/28 obręb Tatary.
Lp: 146
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo”.
Lp: 147
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-08
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej „Napiwoda” o mocy do 60 MW na działkach nr 210/3 i 213 w obrębie Napiwoda oraz na działkach 46/3 i 85/1 w obrębie Bartoszki
Lp: 148
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-02
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działce nr 4/2 obręb 0034 Załuski, gmina Nidzica
Lp: 149
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 257 położonej w obrębie Olszewo, gmina Nidzica”
Lp: 150
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-02
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji z wykorzystaniem odpadów składowiska odpadów obojętnych w miejscowości Olszewo (dz. 11/2) na środowisko.

Nawigacja między stronami listy informacji