ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 121
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 4 obręb 0018 Nibork Drugi, gmina Nidzica
Lp: 122
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 3,0947 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 8 w miejscowości Szerokopaś, gm. Nidzica.
Lp: 123
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 1/7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica”.
Lp: 124
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. na działce ewidencyjnej nr 137/2, obręb Kanigowo.”
Lp: 125
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PAWLIKI o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej”.
Lp: 126
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w celu rozbudowy Zakładu uboju i rozbioru trzody chlewnej na działce o nr ew. 210/2 i 211 obręb Olszewo.
Lp: 127
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w miejscowości Nidzica”.
Lp: 128
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-15
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58/1 obręb Nibork Drugi.
Lp: 129
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-14
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i wysokości do 3m, na działkach 107/27 i 107/28 obręb Tatary.
Lp: 130
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo”.
Lp: 131
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-08
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej „Napiwoda” o mocy do 60 MW na działkach nr 210/3 i 213 w obrębie Napiwoda oraz na działkach 46/3 i 85/1 w obrębie Bartoszki
Lp: 132
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-02
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działce nr 4/2 obręb 0034 Załuski, gmina Nidzica
Lp: 133
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 257 położonej w obrębie Olszewo, gmina Nidzica”
Lp: 134
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-02
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji z wykorzystaniem odpadów składowiska odpadów obojętnych w miejscowości Olszewo (dz. 11/2) na środowisko.
Lp: 135
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 3,0947 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 8 w miejscowości Szerokopaś, gm. Nidzica”.
Lp: 136
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 32 obręb Łyna, gmina Nidzica
Lp: 137
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 26 obręb Łyna, gmina Nidzica
Lp: 138
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej” planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 118/2, położonej w miejscowości Mogiłowo, obr. Frąknowo, gm. Nidzica, pow. nidzicki.
Lp: 139
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i wysokości do 3m, na działkach o nr 54/8, 56/4, 56/5, 56/10, położonych w obrębie Pawliki.
Lp: 140
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Nidzica VII o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Napiwoda, gmina Nidzica (dz. nr 125 obręb Napiwoda).
Lp: 141
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Nidzica VIII o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łyna, gmina Nidzica (dz. nr 95 obręb Łyna).
Lp: 142
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla „Budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 7 (obręb 0025) w miejscowości Radomin, Gmina Nidzica oraz na działce nr ew. 326/1, 326/2, 328 (obręb 0031) w miejscowości Wietrzychowo, Gmina Nidzica.
Lp: 143
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 58/1 obręb Nibork Drugi
Lp: 144
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji Burmistrza Nidzicy znak: TI.6220.2.2019 z dnia 29.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nidzica Solar Park II” o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wietrzychowo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie (dz. nr 14/22, 17/7, 341 obręb Wietrzychowo).
Lp: 145
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 3,0947 ha w miejscowości Szerokopaś, gm. Nidzica
Lp: 146
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-05
Zakres przedmiotowy
Postanowienie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Napiwoda” o mocy do 60 MW na działkach nr 210/3 i 213 w obrębie Napiwoda oraz na działkach 46/3 i 85/1 w obrębie Bartoszki na środowisko
Lp: 147
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni samochodowej na działce o nr ew. 5- 158/19 wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. m. in. siecią kanalizacji przemysłowej wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (dz. o nr ew. 5- 158/21).
Lp: 148
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 266/1 położonej w obrębie Waszulki
Lp: 149
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działce nr 4/2 obręb Załuski , gmina Nidzica.
Lp: 150
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu składu węgla na działce 97/8 obręb Litwinki na środowisko

Nawigacja między stronami listy informacji