ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 211
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja 6/ 2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce nr 266/1, obręb Waszulki” na środowisko
Lp: 212
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce o nr ewid. 34/13, obręb Rączki, gmina Nidzica
Lp: 213
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny torfu ze złoża Nibork Drugi na części działki nr 105/2 w obrębie ewidencyjnym Nibork Drugi w Gminie Nidzica
Lp: 214
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-08
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 1 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie” na dz. nr 210/3 obręb 16 Napiwoda
Lp: 215
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-08
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 2 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie” na dz. nr 210/3 obręb 16 Napiwoda
Lp: 216
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce nr 266/1, obręb Waszulki”
Lp: 217
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3m każda, na działce nr 11/3, obręb Szerokopaś, gmina Nidzica
Lp: 218
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 50/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica
Lp: 219
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 51/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica
Lp: 220
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-07
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 43/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica”
Lp: 221
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja 5/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 43/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica” na środowisko
Lp: 222
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2019-05-23
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji zakładu KAMET Sp. Z o.o., zlokalizowanego na terenie działki o numerze 32/6 położonej w obrębie nr 0023 Piątki, gmina Nidzica, poprzez dostosowanie istniejących i użytkowanych obecnie instalacji w maszyny, urządzenia oraz innowacyjne technologie w celu doskonalenia jakości wytwarzanych produktów zabezpieczenia mienia
Lp: 223
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-05-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Waszulki 2” o maksymalnej mocy do 6 MW na działkach nr 266/2 i 287/2, obręb Waszulki, gmina Nidzica
Lp: 224
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-05-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce 43/1, obręb Grzegórzki, gmina Nidzica
Lp: 225
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-04-24
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej „Nidzica Solar Park II” o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wietrzychowo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
Lp: 226
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 2 o mocy do 1,0 MW wraz z „infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie”
Lp: 227
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1mw i wysokości do 3 m każda, na działce nr 120, obręb Szerokopaś
Lp: 228
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 1 o mocy do 1,0 MW wraz z „infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie”
Lp: 229
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja 4/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki” na środowisko
Lp: 230
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża Kanigowo X- dz. nr 144/4 i 141 obręb Kanigowo na środowisko
Lp: 231
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2019-03-24
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Nidzica Solar Park II o mocy do 60 MW w miejscowości Wietrzychowo (dz. nr 14/22, 17/7, 341) na środowisko
Lp: 232
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wydobywania kopaliny ze złoża Kanigowo XIII-dz. nr 143 obręb Kanigowo
Lp: 233
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda na dz. nr 266/1 obręb Waszulki
Lp: 234
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno- magazynowej na dz. 64/4, m. Nidzica
Lp: 235
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-25
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: Budowie hali produkcyjno- magazynowej na dz. nr 64/4, m. Nidzica na środowisko
Lp: 236
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-25
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Napiwoda- Bartoszki- Grzegórzki” na środowisko
Lp: 237
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-25
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża Kanigowo X- dz. nr 144/4 i 141 obręb Kanigowo na środowisko
Lp: 238
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 74/7 i 74/6 obręb Napiwoda na środowisko.
Lp: 239
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla „rozbudowy i modernizacji zakładu KAMET Sp. z o.o., zlokalizowanego na terenie działki o numerze 32/6, położonej w obrębie Piątki w Nidzicy”
Lp: 240
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej „Nidzica Solar Park II” o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wietrzychowo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.

Nawigacja między stronami listy informacji