ˆ

Informacje

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 211
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1mw i wysokości do 3 m każda, na działce nr 120, obręb Szerokopaś
Lp: 212
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy i eksploatacji elektrowni słonecznej nr 1 o mocy do 1,0 MW wraz z „infrastrukturą towarzyszącą, obręb Napiwoda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. Warmińsko-Mazurskie”
Lp: 213
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja 4/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki” na środowisko
Lp: 214
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża Kanigowo X- dz. nr 144/4 i 141 obręb Kanigowo na środowisko
Lp: 215
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2019-03-24
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Nidzica Solar Park II o mocy do 60 MW w miejscowości Wietrzychowo (dz. nr 14/22, 17/7, 341) na środowisko
Lp: 216
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wydobywania kopaliny ze złoża Kanigowo XIII-dz. nr 143 obręb Kanigowo
Lp: 217
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda na dz. nr 266/1 obręb Waszulki
Lp: 218
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno- magazynowej na dz. 64/4, m. Nidzica
Lp: 219
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-25
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: Budowie hali produkcyjno- magazynowej na dz. nr 64/4, m. Nidzica na środowisko
Lp: 220
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-25
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Napiwoda- Bartoszki- Grzegórzki” na środowisko
Lp: 221
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-25
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża Kanigowo X- dz. nr 144/4 i 141 obręb Kanigowo na środowisko
Lp: 222
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 74/7 i 74/6 obręb Napiwoda na środowisko.
Lp: 223
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla „rozbudowy i modernizacji zakładu KAMET Sp. z o.o., zlokalizowanego na terenie działki o numerze 32/6, położonej w obrębie Piątki w Nidzicy”
Lp: 224
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej „Nidzica Solar Park II” o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wietrzychowo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.

Nawigacja między stronami listy informacji