ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
181 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/582/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLI/582/2017 Obowiązujący
182 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/581/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Konopnickiej w Nidzicy XLI/581/2017 Obowiązujący
183 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/580/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg XLI/580/2017 Obowiązujący
184 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/579/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XLI/579/2017 Obowiązujący
185 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwał nr XLI/578/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XLI/578/2017 Obowiązujący
186 2017-09-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 960/2017 z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 960/2017 Obowiązujący
187 2017-09-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 959/2017 z dnia 20 września 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych 959/2017 Obowiązujący
188 2017-09-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 958/2017 z dnia 20 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Nidzica 958/2017 Obowiązujący
189 2017-09-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 957/2017 z dnia 18 września 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Piotrowice 957/2017 Obowiązujący
190 2017-09-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 956/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania komisji stałej ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w mieniu komunalnym na terenie Gminy Nidzica 956/2017 Obowiązujący
191 2017-09-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 955/2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 955/2017 Obowiązujący
192 2017-09-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 954/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 954/2017 Obowiązujący
193 2017-09-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 953/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Piotrowice 953/2017 Zmieniony
194 2017-09-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 952/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych i promocji gminy 952/2017 Obowiązujący
195 2017-09-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 951/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 951/2017 Obowiązujący
196 2017-09-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 950/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 950/2017 Obowiązujący
197 2017-09-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 949/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 949/2017 Obowiązujący
198 2017-09-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 948/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 948/2017 Obowiązujący
199 2017-09-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 947/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 947/2017 Obowiązujący
200 2017-09-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 946/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 946/2017 Obowiązujący
201 2017-09-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 945/2017 z dnia 7 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wspólnego rozliczenia podatku od towarów i usług w gminnych jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy 945/2017 Obowiązujący
202 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/577/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej XL/577/2017 Obowiązujący
203 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwał Nr XL/576/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy Pani Agnieszki Tańskiej w roku szkolnym 2017/2018 XL/576/2017 Obowiązujący
204 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/575/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora Przedszkola Nr 4 Kraina Odkrywców w Nidzicy Pani Doroty Kierzkowskiej w roku szkolnym 2017/2018 XL/575/2017 Obowiązujący
205 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/574/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nidzicy Pani Hanny Osowskiej w roku szkolnym 2017/2018 XL/574/2017 Obowiązujący
206 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/573/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. R. Kobendzy w Łynie Pani Marzenny Pstrągowskiej w roku szkolnym 2017/2018 XL/573/2017 Obowiązujący
207 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/572/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy pana Marka Nachtygala w roku szkolnym 2017/2018 XL/572/2017 Unieważniony w całości
208 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/571/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nidzica XL/571/2017 Obowiązujący
209 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/570/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat XL/570/2017 Obowiązujący
210 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/569/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XL/569/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu