ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
181 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/531/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 250 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy XXXVIII/531/2017 Obowiązujący
182 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/530/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy XXXVIII/530/2017 Obowiązujący
183 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/529/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica XXXVIII/529/2017 Obowiązujący
184 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/528/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XXXVIII/528/2017 Obowiązujący
185 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/527/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomosci XXXVIII/527/2017 Obowiązujący
186 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/526/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XXXVIII/526/2017 Obowiązujący
187 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/525/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XXXVIII/525/2017 Obowiązujący
188 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/524/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gmina Nidzica XXXVIII/524/2017 Obowiązujący
189 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/523/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nidzicy XXXVIII/523/2017 Obowiązujący
190 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/522/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XXXVIII/522/2017 Obowiązujący
191 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/521/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XXXVIII/521/2017 Obowiązujący
192 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/520/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XXXVIII/520/2017 Obowiązujący
193 2017-05-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 854/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 854/2017 Obowiązujący
194 2017-05-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 853/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 853/2017 Obowiązujący
195 2017-05-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 852/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 852/2017 Obowiązujący
196 2017-05-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 851/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 851/2017 Uchylony
197 2017-05-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 850/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie : promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, bezdomności zwierząt, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku 850/2017 Obowiązujący
198 2017-05-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 849/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wyboru członków Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy 849/2017 Obowiązujący
199 2017-05-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 848/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 848/2017 Obowiązujący
200 2017-05-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 847/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 847/2017 Obowiązujący
201 2017-05-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 846/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 846/2017 Obowiązujący
202 2017-05-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 845/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność Gminy Nidzica 845/2017 Obowiązujący
203 2017-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 844/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 844/2017 Obowiązujący
204 2017-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 843/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, bezdomności zwierząt, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku 843/2017 Obowiązujący
205 2017-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 842/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Zbigniewa Kozłowskiego w Nidzicy 842/2017 Obowiązujący
206 2017-05-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 841/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 841/2017 Obowiązujący
207 2017-05-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 840/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 840/2017 Obowiązujący
208 2017-05-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 839/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 839/2017 Obowiązujący
209 2017-05-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 838/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy instrukcji: Zasady (Polityka) rachunkowości 838/2017 Obowiązujący
210 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/519/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie porozumienia z Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Nidzica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym XXXVII/519/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu