ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-06 2018-04-23 11:00:00 Budowa lamp solarnych w miejscowościach położonych na terenie sołectw Gminy Nidzica w toku
 • SIWZ (PDF, 882.2 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 275 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 98 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 103 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 171.5 KiB)
 • Zal nr 5do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ zestawienie ilości lamp (DOCX, 16.9 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa wzór (PDF, 352.3 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.1 (DOCX, 22.6 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.2 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.3 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.4 (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.5 (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zał nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.6 (DOCX, 22.6 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.7 (DOCX, 22.5 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.8 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.9 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Karta gwarancyjna-zad.10 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 513.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 639.8 KiB)
2 2018-03-29 2018-04-17 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo – Etap I” w toku
 • SIWZ (DOC, 203 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 100 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 95.5 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa wzór (DOCX, 35.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna wzór (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja (zrid) (PDF, 293.7 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt Budowlany (PDF, 40 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt wykonawczy (PDF, 22.6 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ SST - drogowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ SST - oświetlenie (PDF, 278.8 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Projekt organ. ruchu (PDF, 3.8 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Przedmiar - I etap (PDF, 259.8 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (PDF, 221.4 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (DOCX, 31 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Plan orientacyjny (PDF, 481.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 103 KiB)
 • Zmiana nr 1 treści SIWZ (DOC, 102.5 KiB)
 • SIWZ po zmianie nr 1 (DOC, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 1A – Formularz oferty – wzór (DOC, 118 KiB)
 • Załącznik nr 2A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 3A – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 100.5 KiB)
 • Załącznik nr 4A – Wykaz robót budowlanych – wzór (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 5A – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 6A – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (DOC, 95 KiB)
 • Załącznik nr 7A - Wzór umowy (DOCX, 35.8 KiB)
 • Załącznik nr 8A - Wzór karty gwarancyjnej (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 15A – Przedmiar robót (PDF, 333 KiB)
 • Załącznik nr 16A – Kosztorys ofertowy (pdf) (PDF, 370.4 KiB)
 • Załącznik nr 17A – Kosztorys ofertowy (w wersji edytowalnej) (DOCX, 30.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 567.2 KiB)
3 2018-03-28 2018-04-13 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”. unieważniony
 • SIWZ (DOC, 248.5 KiB)
 • Zal n 22 do SIWZ przedmiar 9 - promenady (PDF, 505.8 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzor oferty (DOC, 141.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenia warunki udziału (DOC, 120 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie przesłanki wykluczenia (DOC, 123 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOC, 125 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOC, 122 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitalowa (DOC, 118 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa projekt (DOC, 246.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ wzor karty gwarancyjnej (DOC, 130.5 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt budowlany TOM 1-3 PROJ ZAG TERENU (ZIP, 19.2 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt budolwany TOM 2-3 WIATA Z MAŁĄ GASTR (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Projekt budowlany TOM 3-3 MIEJSCE PREZ TWÓRCZ ART (ZIP, 13.2 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ STWIOR (ZIP, 203.9 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ przedmiar 1 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 4 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ przedmiar 2 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 791.7 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ przedmiar 3 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 718.5 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ przedmiar 4 - altana z małą gastronomią (PDF, 3.7 MiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ przedmiar 5 - altana z małą gastronomią (PDF, 825.9 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ przedmiar 6 - altana z małą gastronomią (PDF, 716.7 KiB)
 • Zal nr 20 do SIWZ przedmiar 7 - altana widokowa na wyspie (PDF, 932.2 KiB)
 • Zal nr 21 do SIWZ przedmiar 8 - chodniki i place (PDF, 2.3 MiB)
 • Zal nr 23 do SIWZ przedmiar 10 - przyłącza (PDF, 1.2 MiB)
 • Zal nr 24 do SIWZ przedmiar 11 - parking (PDF, 655 KiB)
 • Zal nr 25 do SIWZ przedmiar 12 - oświetlenie (PDF, 681.2 KiB)
 • Zal nr 26 do SIWZ formularz cenowy (DOC, 129.5 KiB)
 • Zal nr 27 do SIWZ Zakres robót promenady (PDF, 476.9 KiB)
 • Zal nr 28 do SIWZ Projekt- kładki i promenady (PDF, 6.9 MiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (DOC, 115 KiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (PDF, 9.6 MiB)
 • Zal nr 29 do SIWZ Projekt altana widokowa na wyspie (PDF, 7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 119.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 430.4 KiB)
4 2018-03-06 2018-03-21 11:00:00 Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 – I etap rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 156.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 809.8 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 118 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 99.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa wzór (DOCX, 35.7 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWz PROJEKT budowlany (PDF, 56.5 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ SST droga (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ SST kanalizacja (PDF, 207.7 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ PROJEKT ORGANIZACJA RUCHU (PDF, 4 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - droga (PDF, 258.5 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Kosztorys ofertowy - droga (PDF, 233.7 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Kosztorys ofertowy - droga (RTF, 185.1 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Przedmiar - kanalizacja (PDF, 326.9 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Kosztorys ofertowy - kanalizacja (PDF, 274 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ Kosztorys ofertowy - kanalizacja (RTF, 280.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 96.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 99 KiB)
5 2018-02-22 2018-03-09 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo – Etap I” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane unieważniony
 • SIWZ (PDF, 805.9 KiB)
 • Ogłoszenie (DOC, 154 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 100 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa wzór (DOCX, 35.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja (zrid) (PDF, 293.7 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt Budowlany (PDF, 16.3 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt wykonawczy (PDF, 22.6 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ SST - drogowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ SST - oświetlenie (PDF, 278.8 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Projekt organ. ruchu (PDF, 3.8 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Przedmiar - I etap (PDF, 259.8 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (PDF, 221.4 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (DOCX, 31 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 SIWZ (DOC, 96.5 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Plan orientacyjny (PDF, 481.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia (DOC, 96 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważniu (DOC, 38.5 KiB)
6 2018-02-19 2018-03-06 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Wspólnej” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Leona Marchlewskiego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 173 KiB)
 • SIWZ (PDF, 832.5 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 149.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95.5 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 115.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 109.5 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 94.5 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa wzór (DOCX, 37.8 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Projekt wykonawczy (ZIP, 4.6 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ STWiORB (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Uchwała zmiany nazw ulic (PDF, 1.8 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Wspólna (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Wspólna (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Kosztorys ofertowy - Wspólna (PDF, 345.8 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza (DOCX, 16.2 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Kosztorys ofertowy - Narutowicza (PDF, 350.3 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Karta gwarancyjna- ul. Marchlewskiego (DOCX, 16.2 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Leona Marchlewskiego (PDF, 134 KiB)
 • Zal nr 20 do SIWZ Kosztorys ofertowy - Leona Marchlewskiego (PDF, 350 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 583.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (DOC, 115 KiB)
7 2018-01-25 2018-02-13 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku”. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ wzor oferty (DOC, 142 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenia warunki udziału (DOC, 120.5 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oswiadczenie przesłanki wykluczenia (DOC, 123.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ wykaz robót budowlanych (DOC, 125.5 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ wykaz osób (DOC, 123 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitalowa (DOC, 118 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ wzor umowy (DOC, 246.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ wzor karty gwarancyjnej (DOC, 130.5 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt budowlany TOM 1-3 PROJ ZAG TERENU (ZIP, 19.2 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt budolwany TOM 2-3 WIATA Z MAŁĄ GASTR (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Projekt budowlany TOM 3-3 MIEJSCE PREZ TWÓRCZ ART (ZIP, 13.2 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ STWIOR (ZIP, 203.9 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ przedmiar 1 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 4 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ przedmiar 2 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 791.7 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ przedmiar 3 - miejsce prezentacji twórczości artystycznej (PDF, 718.5 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ przedmiar 4 - altana z małą gastronomią (PDF, 3.7 MiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ przedmiar 5 - altana z małą gastronomią (PDF, 825.9 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ przedmiar 6 - altana z małą gastronomią (PDF, 716.7 KiB)
 • Zal nr 20 do SIWZ przedmiar 7 - altana widokowa na wyspie (PDF, 932.2 KiB)
 • Zal nr 21 do SIWZ przedmiar 8 - chodniki i place (PDF, 2.3 MiB)
 • Zal nr 22 do SIWZ przedmiar 9 - promenady (PDF, 508.5 KiB)
 • Zal nr 23 do SIWZ przedmiar 10 - przyłącza (PDF, 1.2 MiB)
 • Zal nr 24 do SIWZ przedmiar 11 - parking (PDF, 655 KiB)
 • Zal nr 25 do SIWZ przedmiar 12 - oświetlenie (PDF, 681.2 KiB)
 • Zal nr 26 do SIWZ formularz cenowy (DOC, 129.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (zmiana terminu składania ofert) (PDF, 536 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 518.9 KiB)
 • Załącznik nr 27 do SIWZ - przedmiar nr 9A - promenady (PDF, 442.8 KiB)
 • Załącznik nr 28 do SIWZ - zakres robót - promenady (PDF, 490.9 KiB)
 • Załącznik nr 29 do SIWZ - projekt budowlany wykonawczy kładki i promenady (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 30 do SIWZ - projekt budowlany i wykonawczy altany widokowej (ZIP, 10.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (DOC, 119.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważniu (DOC, 115.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 430.4 KiB)
8 2018-01-22 2018-02-06 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 358.5 KiB)
 • Zal 1 do SIWZ wzor oferty (DOC, 254 KiB)
 • Zal 2 do SIWZ oswaidczenie warunki udziału (DOC, 231.5 KiB)
 • Zal 3 do SIWZ oswiadczenie przesłanki wykluczenia (DOC, 236 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót (DOCX, 119.3 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 232 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ grupa kapitałowa (DOC, 228.5 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ umowa wzór (DOC, 347.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ karta gwarancyjna (DOC, 230 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ pozwolenie wodno-prawne (PDF, 1.5 MiB)
 • Zal nr 11 projekt budowlany arch. kon. (PDF, 63.5 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ projekt budowlany branża sanitarna (PDF, 8.5 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ projekt budowlany branża elektryczna (PDF, 3.6 MiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ projekt wykonawczy branża elektryczna (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 5.5 MiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ STWiORB branża budowlana (PDF, 197.7 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ STWiORB branża sanitarna (PDF, 535 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ STWiORB branża elektryczna (PDF, 513.3 KiB)
 • Zal nr 19 do SIWZ STWiORB branża drogowa (PDF, 1.4 MiB)
 • Zal nr 20 do SIWZ przedmiar branża budowlana 1 (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal nr 21 do SIWZ przedmiar branża budowlana 2 (PDF, 2 MiB)
 • Zal nr 22 do SIWZ przedmiar branża sanitarna (PDF, 3.6 MiB)
 • Zal nr 23 do SIWZ przedmiar branża elektryczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Zal nr 24 do SIWZ przedmiar branża drogowa (PDF, 1.8 MiB)
 • Zal nr 25 do SIWZ Formularz cenowy (DOC, 229 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 232 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOC, 233.5 KiB)
9 2017-10-11 2017-10-27 11:00:00 Nidzica: „Dostawa energii elektrycznej”. rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 1005.5 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 16.6 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ_Formularz_oferty (DOCX, 41.4 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 20.7 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.3 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 49 KiB)
 • Zal_6_do_SIWZ_umowa_wzor (DOC, 129.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy (ZIP, 227.1 KiB)
 • Zal nr 2 do umowy pełnomocnictwo (DOC, 34 KiB)
 • Wyjasnienia nr1 tresci SIWZ (PDF, 661.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr2 treści_SIWZ (PDF, 644.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii (DOC, 53.5 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (DOC, 56 KiB)
10 2017-07-24 2017-08-10 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Nowotki” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Marchlewskiego” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 503.1 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 965 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 21.2 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 17.9 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 75.5 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 902 KiB)
 • Zal 7 do SIWZ - Wzor umowy (PDF, 390.4 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ - Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Projekt wykonawczy CHODNIKI NIDZICA INFORMACJA BiOZ (PDF, 54.2 KiB)
 • Chodniki_Nidzica_Opis (PDF, 147.9 KiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_1_NOWOTKI (PDF, 1.2 MiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_2_NARUTOWICZA (PDF, 1.6 MiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_3_MARCHLEWSKIEGO (PDF, 1.5 MiB)
 • Przkrój_normalny_Chodniki_Nidzica_3_1 (PDF, 135.7 KiB)
 • Przkrój_normalny_Chodniki_Nidzica_4_1 (PDF, 165.8 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ SST_CHODNIKI_NIDZICA (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal 11 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 134 KiB)
 • Informacja zamawiającego (PDF, 546 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97 KiB)
11 2017-07-06 2017-07-21 11:00:00 Gmina Nidzica: Zadanie nr 1: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną” Zadanie nr 2: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 458.4 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 947 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 21 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania ( należy złożyć do oferty) (DOCX, 26.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych - wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 17.1 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 5 - wykaz osób uczestniczacych w wykonywaniu zamówienia - wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 74 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowek - wzór(dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (DOC, 85.5 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 406.1 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 8 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 283.4 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 9 - Decyzja Starosty Nidzickiego o pozwoleniu na budowę nr 151/2015 z dnia 02.09.2015r. oraz Decyzja dot. przeniesienia decyzji (PDF, 2.1 MiB)
 • Zadanir nr 1: Załącznik nr 10 - Projekt budowlany wykonawczy branża architektoniczno-konstrukcyjna (ZIP, 55.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 11 - projekt budowlany wykonawczy elektryczna (ZIP, 2.7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 12 - projekt budowlany wykonawczy sanitarna (instalacje sanitarne) (ZIP, 5.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 13 - projekt budowlany wykonawczy sanitarna (przyłącza) (ZIP, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 14 - opinia geotechniczna (PDF, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznnik nr 15 - specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 16 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych elektryczna (ZIP, 125.5 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 17 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sanitarna (PDF, 342 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 18 - Przemiar robót nr 1 (PDF, 6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 19 - Przemiar robót nr 2 (PDF, 6.7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 20 - Przemiar robót nr 3 (PDF, 3.8 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 21 - Przemiar robót nr 4 (PDF, 1.4 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 22 - Przemiar robót nr 5 (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 23 - Przemiar robót 6 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 24 - Formularz cenowy ( zbiorcze zestawienie kosztów)(należy złożyć do oferty) (DOC, 86 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 25 - wzór umowy (PDF, 405.1 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 26 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 284.8 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik 27 - Decyzja Starosty Nidzickiego o pozwoleniu na budowę nr 39/2017 z dnia 10.03.2017r. oraz Decyzja dot. przeniesienia decyzji (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 28 - proejkt budowlany wykonawczy branża architektoniczno - konsturkcyjna (ZIP, 39.4 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 29 - projekt budowlany wykonawczy elektryczna (PDF, 3.1 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 30 - projekt budowlany wykonawczy sanitarna (PDF, 3 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 31 - dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego (PDF, 5 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 32 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 532.2 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 33 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych elektryczna (PDF, 562.1 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 34 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sanitarna (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 35 - Przemiar robót - branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 211.1 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 36 - Przemiar robót - branża elektryczna (PDF, 154.8 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 37 - przedmiar robót - sanitarna (PDF, 87.5 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 38 - Formularz cenowy ( zbiorcze zestawienie kosztów)(należy złożyć do oferty) (DOC, 33 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 368.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 246.1 KiB)
12 2017-07-05 2017-07-31 11:00:00 „Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. w toku
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia PPP (DOCX, 45.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis Potrzeb i Wymagań PPP (PDF, 492.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia, informacja o planowanym PPP (PDF, 439.4 KiB)
 • SIWZ PPP (PDF, 604.2 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 261.8 KiB)
 • Załącznik do programu - plansze (ZIP, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 559.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 440.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ (PDF, 515.9 KiB)
13 2017-06-19 2017-07-04 00:00:00 „Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Nowotki” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Marchlewskiego” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 504.2 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 965 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 21.2 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 18.1 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 75.5 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 902 KiB)
 • Zal 7 do SIWZ - Wzor umowy (PDF, 390.2 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ - Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal_nr_9_do_SIWZ_Projekt wykonawczy (ZIP, 4.6 MiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ SST_CHODNIKI_NIDZICA (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna_-_ul._Nowotki_zad._1.pdf (PDF, 286.2 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 286.2 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 286.5 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 134 KiB)
 • Informacja zamawiającego (PDF, 211.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 406 KiB)
14 2017-06-13 2017-07-03 11:00:00 Gmina Nidzica: „Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” unieważniony
 • Załączniki nr 1 do Ogłoszenia PPP (DOCX, 45.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis Potrzeb i Wymagań PPP (DOCX, 69.2 KiB)
 • Zal nr 3 do ogł. Informacja o planowanym PPP (DOCX, 17.5 KiB)
 • SIWZ PPP (PDF, 612.3 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 261.8 KiB)
 • Plansza 1, zał. do programu funkcjonalno-uzytkowego - część graficzna (JPG, 20.2 MiB)
 • Plansza 2 (JPG, 8.7 MiB)
 • Plansza 3 (JPG, 6.7 MiB)
 • Plansza 4 (JPG, 7 MiB)
 • Plansza 5 (JPG, 11 MiB)
 • Plansza 6 (JPG, 18.1 MiB)
 • Plansza 7 (JPG, 24 MiB)
 • Plansza 8 (JPG, 19.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 102.5 KiB)
15 2017-06-02 2017-06-20 11:00:00 Nidzica: „Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 459.7 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 928.5 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 20.7 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.3 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 15.1 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 60 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 900 KiB)
 • Zał_7_do_SIWZ_Wzór_umowy (DOCX, 37 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Karta gwarancyjna (DOCX, 15.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Decyzja nr 126 (ZIP, 985.3 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Projekt budowlano wykonawczy (PDF, 20.6 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt wykonawczy - kan. deszczowa (PDF, 18.3 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_SST_Wojska Polskiego _drogi (PDF, 3 MiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Przedmiar -droga (PDF, 284.8 KiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Przedmiar - kan. deszczowa (PDF, 417.2 KiB)
 • Zal_15_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 57 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 114.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 403.2 KiB)
16 2017-05-11 2017-05-26 11:00:00 Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. rozstrzygnięty
 • SWIZ (PDF, 458.9 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzór_oferty (DOC, 138.5 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_wykluczenie (DOC, 122 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Wykaz_robót (DOC, 121 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_Wykaz_osób (DOC, 116 KiB)
 • Zal_6_ośwaidczenie_grupa_kapitałowa (DOC, 114.5 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_harmonogram (DOC, 118 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Umowa_wzor (PDF, 479.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna (PDF, 377.6 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Decyzje (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt budowlany (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne mnich i przepust (PDF, 261.9 KiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Operat wodno prawny przebudowa mnicha i przepustu (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne pomosty (PDF, 206.2 KiB)
 • Zal_15_do_SIWZ_Operat wodno-prawny pomosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal_16_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne wylot odwodnienia (PDF, 239.8 KiB)
 • Zal_17_do_SIWZ_Operat wodno-prawny wylot odwodnienia (PDF, 426.3 KiB)
 • Zal_18_do_SIWZ_STWiOR (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał_19_do_SIWZ_Przedmiar - przebudowa zbiornika wodnego (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_20_do_SIWZ_Przedmiar - odwodnienie placu zabaw (PDF, 912.9 KiB)
 • Zal_21_do_SIWZ_Przedmiar - instalacje elektryczne (PDF, 795.7 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Kosztorys ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal_nr_23_do_SIWZ_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 112.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 373.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 235.4 KiB)
17 2017-04-24 2017-05-09 11:00:00 Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. unieważniony
 • SWIZ (PDF, 457.2 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzór_oferty (DOC, 138 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_wykluczenie (DOC, 122 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Wykaz_robót (DOC, 121 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_Wykaz_osób (DOC, 116 KiB)
 • Zal_6_ośwaidczenie_grupa_kapitałowa (DOC, 114.5 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_harmonogram (DOC, 118 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Umowa_wzor (PDF, 479.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna (PDF, 377.6 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Decyzje (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt budowlany (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne mnich i przepust (PDF, 261.9 KiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Operat wodno prawny przebudowa mnicha i przepustu (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne pomosty (PDF, 206.2 KiB)
 • Zal_15_do_SIWZ_Operat wodno-prawny pomosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal_16_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne wylot odwodnienia (PDF, 239.8 KiB)
 • Zal_17_do_SIWZ_Operat wodno-prawny wylot odwodnienia (PDF, 426.3 KiB)
 • Zal_18_do_SIWZ_STWiOR (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał_19_do_SIWZ_Przedmiar - przebudowa zbiornika wodnego (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_20_do_SIWZ_Przedmiar - odwodnienie placu zabaw (PDF, 912.9 KiB)
 • Zal_21_do_SIWZ_Przedmiar - instalacje elektryczne (PDF, 795.7 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Kosztorys ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal_nr_23_do_SIWZ_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 112.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 307.7 KiB)
18 2017-04-04 2017-04-20 11:00:00 Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. unieważniony
 • SIWZ (PDF, 459.9 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzór_oferty (DOC, 138 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_wykluczenie (DOC, 121.5 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Wykaz_robót (DOC, 121 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_Wykaz_osób (DOC, 116 KiB)
 • Zal_6_ośwaidczenie_grupa_kapitałowa (DOC, 114.5 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Opis_przedmiotu (DOC, 118 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Umowa_wzor (PDF, 479.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Karta_gwarancyjna (PDF, 377.6 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Decyzje (ZIP, 6.5 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt budowlany (PDF, 14.4 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne mnich i przepust (PDF, 261.9 KiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Operat wodno prawny przebudowa mnicha i przepustu (PDF, 3.1 MiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne pomosty (PDF, 206.2 KiB)
 • Zal_15_do_SIWZ_Operat wodno-prawny pomosty (PDF, 2.1 MiB)
 • Zal_16_do_SIWZ_Pozwolenie wodno-prawne wylot odwodnienia (PDF, 239.8 KiB)
 • Zal_17_do_SIWZ_Operat wodno-prawny wylot odwodnienia (PDF, 426.3 KiB)
 • Zal_18_do_SIWZ_STWiOR (PDF, 371.5 KiB)
 • Zał_19_do_SIWZ_Przedmiar - przebudowa zbiornika wodnego (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_20_do_SIWZ_Przedmiar - odwodnienie placu zabaw (PDF, 912.9 KiB)
 • Zal_21_do_SIWZ_Przedmiar - instalacje elektryczne (PDF, 795.7 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Kosztorys ofertowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Zal_nr_23_do_SIWZ_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 112.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 131.3 KiB)
19 2017-03-23 2017-04-07 11:00:00 Nidzica: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII”, Zadanie nr 2: „Budowa drogi (ulicy Murarskiej) w Nidzicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej”. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 504.9 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 1 – Formularz oferty – (doc) (DOC, 154.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 1 – Formularz oferty – (pdf) (PDF, 243.3 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) - (doc) (DOC, 117.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) - (pdf) (PDF, 164.9 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) - (doc) (DOC, 121.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) - (pdf) (PDF, 177.1 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) - (doc) (DOC, 133.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) - (pdf) (PDF, 252.3 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) - (doc) (DOC, 130.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) - (doc) (DOC, 130.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) - (pdf) (PDF, 296.4 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego inf. z otw. ofert (doc) (DOC, 114.5 KiB)
 • Wspólne: Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego inf. z otw. ofert (pdf) (PDF, 178.9 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem rzeczowym (PDF, 149 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 8 – Wzór umowy (PDF, 480.3 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 9 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 378.1 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 10 – Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia (PDF, 9.1 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 11 – Projekt budowlany (PDF, 208.2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 12 – Projekt budowlany zamienny (tom XII) (PDF, 21.5 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 13 – Projekt budowlany zamienny (tom XIII)I) (PDF, 9.4 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 14 – Projekt wykonawczy (PDF, 47 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 15 – Opinia techniczna (PDF, 19 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 16 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 17 – Specyfikacja techniczna – system oddymiana (PDF, 9.1 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 18 – Specyfikacja techniczna – sygnalizacja alarmu pożaru SSP (SAP) (PDF, 4.9 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 19 – Specyfikacja techniczna – sygnalizacja włamania i napadu (PDF, 4.9 MiB)
 • Zadanie nr 1:Załącznik nr 20 – Przedmiar robót nr 1 - wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych stropu i ścian piwnic (bryła główna i skrzydło zachodnie) (PDF, 7.3 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 21 – Przedmiar robót nr 2 - przebudowa pomieszczeń w kondygnacji podziemnej na izbę pamięci wraz z pomieszczeniami sąsiednimi (towarzyszącymi) (PDF, 4.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 22 - Przedmiar robót nr 3 - przebudowa pomieszczeń w kondygnacji podziemnej na salę ekspozycyjną bez wyposażenia sali. Przebudowa pomieszczeń komunikacyjnych przed salą ekspozycyjną (PDF, 5.4 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 23 - Przedmiar robót nr 4 - przebudowa i remont pomieszczeń przyziemia w skrzydle zachodnim budynku. Remont w.c. i przedsionka w przyziemiu skrzydła zachodniego budynku (PDF, 5.7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 24 - Przedmiar robót nr 5 - przebudowa i remont w.c. w kondygnacji podziemnej budynku (bryła główna) (PDF, 3.2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 25 - Przedmiar robót nr 6 - instalacje wod.-kan. w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych w kondygnacji podziemnej (PDF, 7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 26 - Przedmiar robót nr 7 - instalacje wod.-kan. w sanitariatach w przyziemiu skrzydła zachodniego budynku (PDF, 5.5 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 27 - Przedmiar robót nr 8 - przebudowa i remont dziedzińca budynku (PDF, 8.1 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 28 - Przedmiar robót nr 9 - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych (PDF, 445.9 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 29 - Przedmiar robót nr 10 - wymiana podłóg (PDF, 882.6 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 30 - Przedmiar robót nr 11 - remont poddasza bryły północnej (PDF, 6.1 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 31 - Przedmiar robót nr 12 - montaż systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (PDF, 5.3 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 32 - Przedmiar robót nr 13 - montaż wentylacji i klimatyzacji sali konferencyjnej (PDF, 6.7 MiB)
 • Zadaniie nr 1: Załącznik nr 33 - Przedmiar robót nr 14 - montaż platform przyschodowych na potrzeby osób niepełnosprawnych (PDF, 204.6 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 34 - Przedmiar robót nr 15 - przebudowa w.c. na piętrze bryły północnej budynku (PDF, 5 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 35 - Przedmiar robót nr 16 - roboty towarzyszące (PDF, 1.5 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 36 – Kosztorys ofertowy nr 1 - wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych stropu i ścian piwnic (bryła główna i skrzydło zachodnie) (PDF, 3.3 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 37 – Kosztorys ofertowy nr 2 - przebudowa pomieszczeń w kondygnacji podziemnej na izbę pamięci wraz z pomieszczeniami sąsiednimi (towarzyszącymi) (PDF, 1010.4 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 38 – Kosztorys ofertowy nr 3 - przebudowa pomieszczeń w kondygnacji podziemnej na salę ekspozycyjną bez wyposażenia sali. Przebudowa pomieszczeń komunikacyjnych przed salą ekspozycyjną (PDF, 1.4 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 39 – Kosztorys ofertowy nr 4 - przebudowa i remont pomieszczeń przyziemia w skrzydle zachodnim budynku. Remont w.c. i przedsionka w przyziemiu skrzydła zachodniego budynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 40 – Kosztorys ofertowy nr 5 - przebudowa i remont w.c. w kondygnacji podziemnej budynku (bryła główna) (PDF, 2.7 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 41 – Kosztorys ofertowy nr 6 - instalacje wod.-kan. w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych w kondygnacji podziemnej (PDF, 2.9 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 42 – Kosztorys ofertowy nr 7 - instalacje wod.-kan. w sanitariatach w przyziemiu skrzydła zachodniego budynku (PDF, 2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 43 – Kosztorys ofertowy nr 8 - przebudowa i remont dziedzińca budynku (PDF, 2.2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 44 – Kosztorys ofertowy nr 9 - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych (PDF, 371.3 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 45 – Kosztorys ofertowy nr 10 - wymiana podłóg (PDF, 564.9 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 46 – Kosztorys ofertowy nr 11 - remont poddasza bryły północnej (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 47 – Kosztorys ofertowy nr 12 - montaż systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (PDF, 1.4 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 48 – Kosztorys ofertowy nr 13 - montaż wentylacji i klimatyzacji sali konferencyjnej (PDF, 2 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 49 – Kosztorys ofertowy nr 14 - montaż platform przyschodowych na potrzeby osób niepełnosprawnych (PDF, 218.1 KiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 50 – Kosztorys ofertowy nr 15 - przebudowa w.c. na piętrze bryły północnej budynku (PDF, 1.5 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 51 – Kosztorys ofertowy nr 16 - roboty towarzyszące (PDF, 1.1 MiB)
 • Zadanie nr 1: Załącznik nr 52 – Zbiorcze zestawienie kosztów (należy złożyć do oferty) (DOC, 122 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 53 – Wzór umowy (PDF, 473 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 54 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 389 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 55 – Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia (ZIP, 50.3 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 56 – Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowe wraz ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 13.2 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 57 – Projekt budowlano-wykonawczy – oświetlenie drogowe (PDF, 18.2 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 58 – Projekt budowlano-wykonawczy – przebudowa kolizji energetycznych (PDF, 18.8 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 59 – Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna (PDF, 18.6 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 60 – Rys. ul. Murarska dot. oświetlenia (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 61 – Rys. ul. Murarska dot. przebudowy (PDF, 2.1 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik 62 – Specyfikacja techniczna – branża energetyczna (PDF, 179.8 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik 63 – Specyfikacja techniczna – branża sanitarna (PDF, 383 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik 64 – Badania archeologiczne (PDF, 18.7 MiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 65 – Przedmiar robót – branża drogowa (RTF, 484.1 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 66 – Przedmiar robót – branża energetyczna (RTF, 146.7 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 67 - Przedmiar robót – branża elektryczna – przebudowa kolizji (RTF, 159.7 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 68 - Przedmiar robót – branża sanitarna (DOCX, 40.7 KiB)
 • Zadanie nr 2: Załącznik nr 69 – Zbiorcze zestawienie kosztów (należy złożyć do oferty) (DOC, 114 KiB)
 • Zmiana Nr 1 SIWZ z załącznikiem nr 70 do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 281.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 SIWZ i zmiana nr 2 SIWZ (PDF, 215.1 KiB)
 • INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO (PDF, 231.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 245.8 KiB)
20 2017-02-10 2017-03-02 11:00:00 Nidzica: Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze publicznej powiatowej (ul. Kolejowa) na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 4/2 obr. 5 miasto Nidzica i 108/2 obr. Piątki” Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 122/1 obr. Piątki, gm. Nidzica” Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 78, 75/7, 75/8, 75/9 obr. Piątki, gm. Nidzica” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 503.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (DOC, 956.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (PDF, 295.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 165.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 175.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (należy złożyć do oferty) (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (należy złożyć do oferty) (PDF, 354.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (należy złożyć do oferty) (DOC, 76 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (należy złożyć do oferty) (PDF, 210.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 902.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 221.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 185.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Decyzja Nr 172/2016 (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (PDF, 70.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 620.9 KiB)
 • Załączniki dla zadania nr 1: Załącznik nr 11 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 135.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 – Przedmiar robót (PDF, 165.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (PDF, 419.2 KiB)
 • Załączniki dla zadania nr 2: Załącznik nr 14 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 135 KiB)
 • Załącznik nr 15 – Przedmiar robót (PDF, 152.9 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (PDF, 403.8 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (RTF, 154.4 KiB)
 • Załączniki dla zadania nr 3: Załącznik nr 17 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 135.8 KiB)
 • Załącznik nr 18 – Przedmiar robót (PDF, 155 KiB)
 • Załącznik nr 19 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (PDF, 412.1 KiB)
 • Załącznik nr 19 – Kosztorys ofertowy (należy złożyć do oferty) (RTF, 160.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 166.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 126.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
21 2017-02-06 2017-02-23 11:00:00 Nidzica: Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 452.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (DOC, 925.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (PDF, 254.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 134.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 143.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 307.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 184.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 187.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 389.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 303.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Decyzja ZRID (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10.1 – Projekt budowlano-wykonawczy: I_Tatary_Opis PROJEKT BUDOWLANY (PDF, 151.3 KiB)
 • Załącznik nr 10.2. II_TATARY_PLAN ZAGOSPODAROWANIA (1) (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 10.3 - III_ TATARY_PLAN SYTUACYJNY (PDF, 431.6 KiB)
 • Załącznik nr 10.4 - IV_ TATARY_PROFIL_PODŁUŻNY (PDF, 387.8 KiB)
 • Załącznik nr 10.5 - V_Przekrój_normalny_TATARY (PDF, 218.6 KiB)
 • Załącznik nr 10.6 - VI_ Przekrój_normalny_TATARY 2 (PDF, 111.7 KiB)
 • Załącznik nr 10.7 - VII_Przekrój_normalny_TATARY 3 (PDF, 118 KiB)
 • Załącznik nr 10.8 - VIII_ Przekrój_normalny_TATARY 4 (PDF, 121.4 KiB)
 • Załącznik nr 10.9 - IX_ Przekrój_normalny_TATARY 5 (PDF, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.10 - X Przekrój_poprzeczny TATARY_1 (PDF, 157.7 KiB)
 • Załącznik nr 10.11 - XI_Przekrój_poprzeczny TATARY_2 (PDF, 167.1 KiB)
 • Załącznik nr 10.12 - XII_Przekrój_poprzeczny TATARY_3 (PDF, 78.7 KiB)
 • Załącznik nr 10.13 - XIII_TATARY_PLAN_TYCZENIA (PDF, 338.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.14 - XIV_Projekt bud-wyk branża energetyczna BIOZ Tatary_kolizja (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 10.15 - XV_umowa o przebudowę sieci elektroenergetycznej (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Specyfikacje techniczne (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12.1 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12.2 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 13 – Przedmiar robót: branża drogowa (PDF, 239.8 KiB)
 • Załącznik nr 14 – Przedmiar robót: branża elektryczna (PDF, 276.5 KiB)
 • Załącznik nr 15 – Kosztorys ofertowy: branża drogowa (należy złożyć do oferty) (DOCX, 29.3 KiB)
 • Załącznik nr 15 – Kosztorys ofertowy: branża drogowa (należy złożyć do oferty) (PDF, 141.9 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy: branża elektryczna (należy złożyć do oferty) (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 16 – Kosztorys ofertowy: branża elektryczna (należy złożyć do oferty) (PDF, 104.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 119.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 544.1 KiB)
22 2017-02-01 2017-02-16 11:00:00 Przebudowa dróg gminnych obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy”, Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Pieniężnego w Nidzicy”, Zadanie nr 3: „Przebudowa ul. Bocznej”, Zadanie nr 4: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia”. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 549.1 KiB)
 • ZADANIE NR 1: „Przebudowa ul. Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy”Załącznik nr 8 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 293 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 12.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 – Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 13 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 14 – Opinia geotechniczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 15 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 44.3 MiB)
 • Załącznik nr 16 - Projekt budowlany ul. Limanowskiego (PDF, 43.7 MiB)
 • Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 19 MiB)
 • Załącznik nr 18 - Projekt wykonawczy branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 19 – Projekt wykonawczy branża sanitarna ul. Tatarska (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 20 – Projekt wykonawczy branża sanitarna ul. Limanowskiego (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 21 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 22 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.1 MiB)
 • Załącznik nr 23 – Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (od cmentarza) (PDF, 35.5 MiB)
 • Załącznik nr 24 - Projekt wykonawczy branża drogowa ul. Limanowskiego (PDF, 39.4 MiB)
 • Załącznik nr 25 - Projekt wykonawczy oświetlenie uliczne ul. Limanowskiego (PDF, 3.9 MiB)
 • Załącznik nr 26 – Specyfikacje techniczne branża drogowa (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 27 – Specyfikacje techniczne branża drogowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa (od cmentarza) ul. Limanowskiego (PDF, 65.2 MiB)
 • Załącznik nr 28 – Specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa ul. Tatarska (PDF, 189.6 KiB)
 • Załącznik nr 29 - Specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (PDF, 408 KiB)
 • Załącznik nr 30 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Tatarska (PDF, 46 KiB)
 • Załącznik nr 31 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Tatarska – duży parking (PDF, 37.4 KiB)
 • Załącznik nr 32 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Tatarska – mały parking (PDF, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 33 – Przedmiar robót branża drogowa ul. Limanowskiego (PDF, 637.9 KiB)
 • Załącznik nr 34 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (PDF, 39.9 KiB)
 • Załącznik nr 35 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa ul. Tatarska (PDF, 54.4 KiB)
 • Załącznik nr 36 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa ul. Tatarska – parking (PDF, 72.9 KiB)
 • Załącznik nr 37 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (od cmentarza) ul. Limanowskiego (PDF, 410.2 KiB)
 • Załącznik nr 38 – Przedmiar robót oświetlenie ul. Limanowskiego (PDF, 363.2 KiB)
 • Załącznik nr 39 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Tatarska (PDF, 39.1 KiB)
 • Załącznik nr 40 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Tatarska – duży parking (PDF, 34.1 KiB)
 • Załącznik nr 41 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Tatarska – mały parking (PDF, 28.7 KiB)
 • Załącznik nr 42 – Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Limanowskiego (PDF, 646.8 KiB)
 • Załącznik nr 43 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Limanowskiego (PDF, 31.3 KiB)
 • Załącznik nr 44 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Tatarska (PDF, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 45 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Tatarska – parking (PDF, 29 KiB)
 • Załącznik nr 46 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (od cmentarza) ul. Limanowskiego (PDF, 417.3 KiB)
 • Załącznik nr 47 – Kosztorys ofertowy oświetlenie ul. Limanowskiego (PDF, 367.2 KiB)
 • ZADANIE NR 2: „Przebudowa ul. Pieniężnego w Nidzicy” - Załącznik nr 48 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 300.7 KiB)
 • Załącznik nr 49 – Projekt budowlany (PDF, 252.3 KiB)
 • Załącznik nr 50 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 51 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 52 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 53 – Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 54 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 55 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 56 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 25.7 MiB)
 • Załącznik nr 57 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.3 MiB)
 • Załącznik nr 58 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 59 - Projekt wykonawczy branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 60 – Projekt wykonawczy branża energetyczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 61 – Projekt organizacji ruchu (PDF, 653.3 KiB)
 • Załącznik nr 62 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 63 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 64 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 65 – Przedmiar robót branża drogowa (PDF, 52.9 KiB)
 • Załącznik nr 66 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (PDF, 51.2 KiB)
 • Załącznik nr 67 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (PDF, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 68 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (PDF, 38.8 KiB)
 • ZADANIE NR 3: „Przebudowa ulicy Bocznej” Załącznik nr 69 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 290.8 KiB)
 • Załącznik nr 70– Projekt budowlany (PDF, 252.3 KiB)
 • Załącznik nr 71 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 72 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 73 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 74 – Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 75 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 76 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 77 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 25.7 MiB)
 • Załącznik nr 78 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.3 MiB)
 • Załącznik nr 79 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 80 - Projekt wykonawczy branża sanitarna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 81 – Projekt wykonawczy branża energetyczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 82 – Projekt organizacji ruchu (PDF, 653.3 KiB)
 • Załącznik nr 83 – Informacja BIOZ (PDF, 72.2 KiB)
 • Załącznik nr 84 – Opinia geotechniczna (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 85 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 86 – Przedmiar robót branża drogowa (PDF, 63 KiB)
 • Załącznik nr 87 – Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (PDF, 107 KiB)
 • Załącznik nr 88 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (PDF, 44.4 KiB)
 • Załącznik nr 89 – Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (PDF, 46.1 KiB)
 • ZADANIE NR 4: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudowa linii średniego napięcia” Załącznik nr 90 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 303.3 KiB)
 • Załącznik nr 91 – Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 12.5 MiB)
 • Załącznik nr 92 - Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 93 - Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 94 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 95 – Opinia geotechniczna (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 96 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 44.3 MiB)
 • Załącznik nr 97 – Projekt budowlany – przebudowa linii SN (PDF, 16.2 MiB)
 • Załącznik nr 98 – Dokumenty formalno-prawne (PDF, 18.1 MiB)
 • Załącznik nr 99 - Projekt wykonawczy branża drogowa (PDF, 19 MiB)
 • Załącznik nr 100 – Projekt wykonawczy branża elektryczna (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 101 – Informacja BIOZ (PDF, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 102 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża drogowa (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 103 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowa linii SN (PDF, 405.1 KiB)
 • Załącznik nr 104 – Przedmiar robót branża drogowa (PDF, 46 KiB)
 • Załącznik nr 105 – Przedmiar robót przebudowa linii SN (PDF, 588.2 KiB)
 • Załącznik nr 106 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (PDF, 39.7 KiB)
 • Załącznik nr 107 – Kosztorys ofertowy przebudowa linii SN (PDF, 555.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (DOC, 972.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór (PDF, 313.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 142.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 26.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 149.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 368.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 90.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 224.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 903 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 190.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf (PDF, 390.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ Zadanie nr 1 (PDF, 240.7 KiB)
 • WYJAŚNIENIA I ZMIANY NR 1 TREŚCI SIWZ (PDF, 225.6 KiB)
 • Załącznik nr 65A Przedmiar branża drogowa ul. Pieniężnego (PDF, 51.2 KiB)
 • Załącznik 67A - Kosztorys ofertowy branża drogowa ul. Pieniężnego (PDF, 40.6 KiB)
 • Załącznik 108 - szczegóły zadania 2 i 3 (PDF, 390 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 142.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
23 2017-01-25 2017-02-09 11:00:00 Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 455.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (DOC, 925.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty (PDF, 263.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty) (PDF, 134.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty) (PDF, 144.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych – wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 306.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć do oferty) (PDF, 186 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) (PDF, 187.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 390.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 302 KiB)
 • Załącznik nr 9.1 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 9.2 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 295 KiB)
 • Załącznik nr 9.3 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 448.6 KiB)
 • Załącznik nr 9.4 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 531.2 KiB)
 • Załącznik nr 9.5 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9.6 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9.7 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9.8 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 780.3 KiB)
 • Załącznik nr 9.9 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 560 KiB)
 • Załącznik nr 9.10 – Warunki, uzgodnienia, Decyzja ZRID (PDF, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 10.1 - KONOPNICKA_PZT_1 (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10.2 - KONOPNICKA_Tyczenie_7 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10.3 - Opis Projekt Budowlano_Wykonawczy (PDF, 155.1 KiB)
 • Załącznik nr 10.4 - PROFIL_2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 10.5 - Przkrój_normalny_3_1 (PDF, 572.3 KiB)
 • Załącznik nr 10.6 - Przkrój_normalny_3_2 (PDF, 416.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.7 - Przkrój_normalny_schody_4_4 (PDF, 239.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.8 - Przkrój_normalny_szczegóły_4_1 (PDF, 372.5 KiB)
 • Załącznik nr 10.9 - Przkrój_normalny_szczegóły_4_2 (PDF, 226.1 KiB)
 • Załącznik nr 10.10 - Przkrój_normalny_zjazdy_4_3 (PDF, 231.2 KiB)
 • Załącznik nr 10.11 - Przkrój_poprzeczny_5_1 (PDF, 240.6 KiB)
 • Załącznik nr 10.12 - Przkrój_poprzeczny_5_2 (PDF, 226 KiB)
 • Załącznik nr 11 – Projekt budowlano-wykonawczy: branża energetyczna (PDF, 18.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 – Projekt budowlano-wykonawczy: branża sanitarna (budowa odwodnienia i przebudowa sieci ciepłowniczej) (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 13 – Specyfikacje techniczne: branża drogowa (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 14 – Specyfikacje techniczne: branża energetyczna (PDF, 11.9 MiB)
 • Załącznik nr 15 - Specyfikacje techniczne: branża sanitarna (budowa odwodnienia i przebudowa sieci ciepłowniczej) (PDF, 268.6 KiB)
 • Załącznik nr 16.1 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 16.2 – Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 970.8 KiB)
 • Załącznik nr 17 – Przedmiar robót: branża drogowa (PDF, 165.7 KiB)
 • Załącznik nr 18 – Przedmiar robót: branża energetyczna (PDF, 571.5 KiB)
 • Załącznik nr 19 – Przedmiar robót: branża sanitarna – odwodnienie (PDF, 142 KiB)
 • Załącznik nr 20 – Przedmiar robót: branża sanitarna – przebudowa sieci ciepłowniczej (PDF, 181.5 KiB)
 • Załącznik nr 21 – Zbiorcze zestawienie kosztów (należy złożyć do oferty) (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 21 – Zbiorcze zestawienie kosztów (należy złożyć do oferty) (PDF, 162.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 114.2 KiB)
 • Zawaidomienie o wyborze oferty (PDF, 402.9 KiB)
24 2016-10-25 2016-11-03 11:00:00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 429 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór PDF (PDF, 280.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór WORD (DOC, 946 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 356.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Minimalne wymaganie techniczne pojazdu – wzór PDF (PDF, 383.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Minimalne wymaganie techniczne pojazdu – wzór WORD (DOC, 1 MiB)
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – wzór PDF (PDF, 252.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – wzór WORD (DOC, 933 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór PDF (PDF, 226.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór WORD (DOC, 929 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 495.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 236.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (DOC, 947 KiB)
 • Informacja art. 86 ust. 5 Pzp (PDF, 193.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 223.7 KiB)
25 2016-10-12 2016-10-21 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 967 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 545.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy (PDF, 552.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 szkoła Łyna (PDF, 309.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 szkoła Napiwoda (PDF, 343 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 343 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 304.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 294.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 297.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 296.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 300 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 312.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 293.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 (PDF, 275.4 KiB)
 • Załącznik nr 14 (PDF, 266.9 KiB)
 • Pełnomocnictwo (PDF, 173.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ – wzór oferty i inne formularze (DOCX, 26.7 KiB)
 • Formularz pomocniczy do wyceny (XLSX, 17.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA nr 1 treści SIWZ (PDF, 305.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy (SP Napiwoda) (PDF, 343.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 113.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 189.2 KiB)
26 2016-08-16 2016-09-06 11:32:00 OGŁOSZENIE o prowadzonym przez PUGK Nidzica przedmiocie zamówienia na ,,Modernizację systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej''. rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE (DOC, 118.5 KiB)
27 2016-07-26 2016-08-10 11:00:00 Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 601.3 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_Wzór_oferty (PDF, 322.8 KiB)
 • zal_2_ do_SIWZ_oświadczenie_spełnienie_warunków (PDF, 234.5 KiB)
 • Zal_3_ do_SIWZ_oświadczenie_ brak_podstaw_do_wykluczenia (PDF, 264.3 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_Formularz_wykazu_wykonanych_robót (PDF, 334.6 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ _Formularz_wykazu_osób (PDF, 245 KiB)
 • Zal_6_do_SIWZ_Formularz_oświadczenia_uprawnienia (PDF, 223.1 KiB)
 • Zal_7_do_SIWZ_Lista_podmiotow_grupa_kapitalowa (PDF, 290.2 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_inf_o_nienależeniu_do_grupy_kapitalowej (PDF, 229.6 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Projekt_umowy (PDF, 376.3 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Projekt_budowlany (PDF, 15.6 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Specyfikacja_techniczna (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_Przedmiar_robót (PDF, 48.2 KiB)
 • Zał_13_do_SIWZ_Kosztorys_ofertowy (PDF, 38.4 KiB)
 • Ogłoszenie (DOC, 959.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 485.5 KiB)
28 2016-02-26 2016-03-14 11:00:00 „Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 632.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 57 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 259 KiB)
 • Załącznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 134 KiB)
 • Załacznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 136.7 KiB)
 • Załącznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 402.6 KiB)
 • Załącznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 363.8 KiB)
 • Załącznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 502.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (PDF, 805.5 KiB)
 • Zalącznik nr 12/1 do SIWZ (PDF, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 12/2 do SIWZ (PDF, 78.2 KiB)
 • Zaącznik nr 12/3 do SIWZ (PDF, 75.5 KiB)
 • Załącznik nr 12/4 do SIWZ (PDF, 234.6 KiB)
 • Załącznik nr 12/5 do SIWZ (PDF, 75.3 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/1 do SIWZ (PDF, 435.6 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/2 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/3 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/4 do SIWZ (PDF, 243.9 KiB)
 • Załacznik nr 12/6/5 do SIWZ (PDF, 693.8 KiB)
 • Zalącznik nr 12/6/6 do SIWZ (PDF, 244.6 KiB)
 • Zalącznik nr 12/6/7 do SIWZ (PDF, 261.5 KiB)
 • Załacznik nr 12/6/8 do SIWZ (PDF, 317.2 KiB)
 • Załacznik nr 12/6/9 do SIWZ (PDF, 424.3 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/10 do SIWZ (PDF, 195.5 KiB)
 • Zalącznik nr 12/6/11 do SIWZ (PDF, 198.1 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/12 do SIWZ (PDF, 196.1 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/13 do SIWZ (PDF, 250.2 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/14 do SIWZ (PDF, 832.7 KiB)
 • Zalącznik nr 12/6/15 do SIWZ (PDF, 797.9 KiB)
 • Zalącznik nr 12/6/16 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Zalącznik nr 12/6/17 do SIWZ (PDF, 393.2 KiB)
 • Załącznik nr 12/6/18 do SIWZ (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 12/6/19 do SIWZ (PDF, 690.4 KiB)
 • Załacznik nr 12/6/20 do SIWZ (PDF, 613.2 KiB)
 • Załacznik nr 12/6/21 do SIWZ (PDF, 211.5 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/1 do SIWZ (JPG, 820.5 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/2 do SIWZ (JPG, 901.3 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/3 do SIWZ (JPG, 875.1 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/4 do SIWZ (JPG, 795.7 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/5 do SIWZ (JPG, 872.5 KiB)
 • Zalacznik nr 12/7/6 do SIWZ (JPG, 891.5 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/7 do SIWZ (JPG, 786.7 KiB)
 • Zalacznik nr 12/7/8 do SIWZ (JPG, 872.4 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/9 do SIWZ (JPG, 873.9 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/10 do SIWZ (JPG, 775.9 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/11 do SIWZ (JPG, 891.6 KiB)
 • Zalacznik nr 12/7/12 do SIWZ (JPG, 875.4 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/13 do SIWZ (JPG, 622.3 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/14 do SIWZ (JPG, 709.7 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/15 do SIWZ (JPG, 353.4 KiB)
 • Zalacznik nr 12/7/16 do SIWZ (JPG, 1.1 MiB)
 • Zalacznik nr 12/7/17 do SIWZ (JPG, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12/7/18 do SIWZ (JPG, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12/7/19 do SIWZ (JPG, 375 KiB)
 • Zalacznik nr 12/7/20 do SIWZ (JPG, 509.6 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/21 do SIWZ (JPG, 794.4 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/22 do SIWZ (JPG, 1007.4 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/23 do SIWZ (JPG, 522.4 KiB)
 • Załacznik nr 12/7/24 do SIWS (JPG, 378.3 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/25 do SIWZ (JPG, 653.7 KiB)
 • Załącznik nr 12/7/26 do SIWZ (JPG, 817.2 KiB)
 • Załącznik nr 13/1 do SIWZ (PDF, 154.4 KiB)
 • Zalacznik nr 13/2 do SIWZ (PDF, 56.3 KiB)
 • Załącznik nr 13/3 do SIWZ (PDF, 180.8 KiB)
 • Załącznik nr 13/4 do SIWZ (PDF, 51.9 KiB)
 • Załącznik nr 14/1 do SIWZ (PDF, 159.9 KiB)
 • Załacznik nr 14/2 do SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 14/3 do SIWZ (PDF, 220.9 KiB)
 • Załącznik nr 14/4 do SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 14/5 do SIWZ (PDF, 178.1 KiB)
 • Załącznik nr 14/6 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 16 do SIWZ (PDF, 205.9 KiB)
 • Zalacznik nr 17 do SIWZ (PDF, 320.4 KiB)
 • Załacznik nr 18 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 19 do SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Zalacznik nr 20 do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Zalacznik nr 21 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załacznik nr 22 do SIWZ (PDF, 599.6 KiB)
 • Załącznik nr 23 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 24 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ (PDF, 144.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 SIWZ zmiana nr 1 SIWZ (PDF, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr 21A do SIWZ po zmianach (XLS, 77 KiB)
 • Załącznik nr 22A do SIWZ po zmianach (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 23A do SIWZ po zmianach (PDF, 2.9 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do treści SIWZ (PDF, 177.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 65.6 KiB)
29 2016-02-16 2016-03-04 11:00:00 Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy Zadanie nr 3: Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) w Nidzicy Zadanie nr 4: Budowa mostu nad rzeka Wkrą w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Zalączniki wspólne dla wszystkich części zamówienia: Załącznik nr 1 (DOC, 107 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamówienia: Załącznik nr 2 (DOC, 35 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamówienia: Załącznik nr 3 (DOC, 33.5 KiB)
 • Zalączniki wspólne dla wszystkich części zamówienia: Załącznik nr 4 (DOC, 72 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamówienia: Załącznik nr 5 (DOC, 79 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamowienia: Załącznik nr 6 (DOC, 49 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamowienia: Załącznik nr 7 (DOC, 40 KiB)
 • Załączniki wspólne dla wszystkich części zamowienia: Załącznik nr 8 (DOC, 38 KiB)
 • Zalaczniki wspólne dla wszystkich części zamowienia: Załącznik nr 9 (PDF, 375.7 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/1 (JPG, 2.7 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/2 (JPG, 2.2 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/3 (JPG, 2.9 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/4 (JPG, 3 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/5 (JPG, 2.4 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/6 (JPG, 2.6 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 10/7 (JPG, 2.6 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 11 (PDF, 38.5 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 12 (PDF, 37.8 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 13/1 (PDF, 187.2 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 13/2 (PDF, 86.6 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 13/3 (PDF, 32.8 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 13/4 (PDF, 58.3 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 13/5 (PDF, 54.8 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 14/1 (PDF, 59.1 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 14/2 (PDF, 523.6 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 14/3 (PDF, 32.6 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 15 (PDF, 9.3 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 16 (PDF, 7.6 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 17 (PDF, 3.1 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 18 (PDF, 20.8 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 19 (PDF, 6.4 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 20 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 21 (PDF, 173.9 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 21/1 (XLSX, 13.2 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 22 (PDF, 342.9 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 22/1 (XLS, 102 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 23 (PDF, 455.4 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 23/1 (XLS, 75.5 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 24 (PDF, 197.3 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 24/1 (XLSX, 15 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 25 (PDF, 131 KiB)
 • Zadanie nr 1- Załącznik nr 25/1 (XLS, 29 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 26 (PDF, 494 MiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 27 (PDF, 347.9 MiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 28 (PDF, 209.3 MiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 29 (PDF, 585.4 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 30 (PDF, 294.2 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 31 (PDF, 592.4 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 31/1 (XLSX, 21.3 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 32 (PDF, 297 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 32/1 (XLSX, 17.3 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 33 (PDF, 255 KiB)
 • Zadanie nr 2- Załącznik nr 33/1 (XLSX, 11 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/2 (PDF, 9.1 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/3 (PDF, 9.2 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/4 (PDF, 5.1 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/5 (PDF, 253.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/1/6 (PDF, 14 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/2 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/3 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/4 (PDF, 687.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/5 (PDF, 656.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/6 (PDF, 6.5 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/7 (PDF, 205.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/8 (PDF, 1009.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/2/9 (PDF, 755.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/1 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/2 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/3 (JPG, 128.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/4 (DOC, 323.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/5 (PDF, 204.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/6 (DOC, 3.6 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/3/7 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/1 (DOC, 2.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/2 (DOC, 323.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/3 (PDF, 204.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/4 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/5 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/4/6 (PDF, 964 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/1 (PDF, 204.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/2 (DOC, 323.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/3 (PDF, 3.2 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/4 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/5 (PDF, 2.2 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/5/6 (DOC, 3.4 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/6/1 (PDF, 11.1 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/6/2 (DOC, 324 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/7/1 (PDF, 11 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/7/2 (PDF, 2.5 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/8/1 (PDF, 3.4 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/8/2 (PDF, 3.4 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/8/3 (ODT, 314.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/9/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/9/2 (PDF, 1.9 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 34/10 (PDF, 179.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 700.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/2 (PDF, 206.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/3 (PDF, 940.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/4 (PDF, 282 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/5 (PDF, 352.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/6 (PDF, 311.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/7 (PDF, 929.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/8 (PDF, 755.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/9 (PDF, 1009.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/10 (PDF, 657.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/11 (PDF, 687.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/1/12 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/1 (PDF, 178.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/2 (PDF, 310.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/3 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/4 (PDF, 111.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/5 (PDF, 115.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/6 (PDF, 95.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/7 (PDF, 88.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/8 (PDF, 92.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/2/9 (PDF, 103.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/1 (PDF, 178.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/2 (PDF, 175.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/3 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/4 (PDF, 959.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/5 (PDF, 118.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/6 (PDF, 82.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/7 (PDF, 75.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/3/8 (PDF, 68.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/1 (PDF, 178.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/2 (PDF, 333 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/3 (PDF, 598.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/4 (PDF, 82.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/5 (PDF, 65.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/6 (PDF, 3.2 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/7 (PDF, 521.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/4/8 (PDF, 383.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/5 (PDF, 15.5 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/6/1 (PDF, 11 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/6/2 (PDF, 3.9 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/7/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/7/2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/7/3 (PDF, 248.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/7/4 (PDF, 527.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/8/1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/8/2 (PDF, 2.9 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/8/3 (PDF, 235.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/8/4 (PDF, 130.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 35/8/5 (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/1 (PDF, 235.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/2 (PDF, 139 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/3 (PDF, 234.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/4 (PDF, 136.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/5 (PDF, 146.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/6 (PDF, 145.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/7 (PDF, 186.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/8 (PDF, 196.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/9 (PDF, 267 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/10 (PDF, 237.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/11 (PDF, 722.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/12 (PDF, 203.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/13 (PDF, 256.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/14 (PDF, 107.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/15 (PDF, 211.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/16 (PDF, 220.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/17 (PDF, 186.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/18 (PDF, 208.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/19 (PDF, 191.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/20 (PDF, 184.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/21 (PDF, 202.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/22 (PDF, 251.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 36/23 (PDF, 103.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 37/1 (PDF, 81.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 37/2 (PDF, 466.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 37/3 (PDF, 495.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/1 (PDF, 334 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/2 (PDF, 408.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/3 (PDF, 270.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/4 (PDF, 288.7 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/5 (PDF, 383.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 38/6 (PDF, 84.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 39/1 (PDF, 76.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 39/2 (PDF, 290.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 40/1 (PDF, 76.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 40/2 (PDF, 247 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 41 (PDF, 233.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 42 (PDF, 174.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 43 (PDF, 222 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 44 (PDF, 133.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 45 (PDF, 170.4 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 46 (PDF, 215.9 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 47 (PDF, 126 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 48 (PDF, 260.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 48/1 (XLS, 53 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 49 (PDF, 200.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 49/1 (XLS, 60 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 50 (PDF, 246.3 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 50/1 (XLS, 56 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 51 (PDF, 182.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 51/1 (XLS, 35 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 52 (PDF, 195.8 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 52/1 (XLS, 52.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 53 (PDF, 240.6 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 53/1 (XLS, 25.5 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 54 (PDF, 151.2 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 54/1 (XLS, 32 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 55 (PDF, 179.1 KiB)
 • Zadanie nr 3- Załącznik nr 55/1 (XLS, 29.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/1 (PDF, 35.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/2 (PDF, 200.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/3 (PDF, 12.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/4 (PDF, 308.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/5 (PDF, 181 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/6 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/7 (PDF, 286 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/8 (PDF, 345.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/9 (PDF, 18.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/10 (PDF, 94.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/11 (PDF, 106.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/12 (PDF, 81.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/13 (PDF, 1.3 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/14 (PDF, 119.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/15 (PDF, 138.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/16 (PDF, 203.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/17 (PDF, 133 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/18 (PDF, 74.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/19 (PDF, 68.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/20 (PDF, 1 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/21 (PDF, 352.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/22 (PDF, 215.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/23 (PDF, 112 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/24 (PDF, 402.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/25 (PDF, 465.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/26 (PDF, 223 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 56/27 (PDF, 245.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/1 (PDF, 699.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/2 (PDF, 130.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/3 (PDF, 49.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/4 (PDF, 291.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/5 (PDF, 133 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/6 (PDF, 74.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/7 (PDF, 68.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/8 (PDF, 1 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/9 (PDF, 112 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/10 (PDF, 402.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/11 (PDF, 465.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/12 (PDF, 352.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/13 (PDF, 286.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/14 (PDF, 223 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/15 (PDF, 245.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/16 (PDF, 245.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/17 (PDF, 5.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/18 (PDF, 73.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/19 (PDF, 451.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/20 (PDF, 217.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/21 (PDF, 209.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 57/22 (PDF, 241.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 58/1 (PDF, 93.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 58/2 (PDF, 152.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 58/3 (PDF, 1.5 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/1 (PDF, 205.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/2 (PDF, 146.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/3 (PDF, 262.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/1 (PDF, 242.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/2 (JPG, 214 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/3 (PDF, 450.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/4 (JPG, 157.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/5 (PDF, 51.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/6 (JPG, 158.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/7 (PDF, 51 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/8 (JPG, 159.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/9 (PDF, 900 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/10 (JPG, 209.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/11 (PDF, 74.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/12 (JPG, 796.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/13 (JPG, 168 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/14 (PDF, 62.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/15 (JPG, 718 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/16 (PDF, 45.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/17 (JPG, 386.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/18 (PDF, 489.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/19 (JPG, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/20 (PDF, 196.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/21 (JPG, 1.9 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/22 (PDF, 193.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/23 (JPG, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/24 (PDF, 2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/25 (JPG, 945.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/26 (PDF, 73 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/27 (JPG, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/28 (PDF, 80.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/29 (JPG, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/30 (PDF, 69.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/31 (JPG, 1.7 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/32 (PDF, 32.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/33 (PDF, 34.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/34 (PDF, 102.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/35 (PDF, 16.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/36 (PDF, 33.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/37 (PDF, 14.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/38 (PDF, 980.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/39 (PDF, 91.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/40 (PDF, 244.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/41 (PDF, 118.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/42 (PDF, 233.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/43 (PDF, 17.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/44 (PDF, 142.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/45 (PDF, 24.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/46 (PDF, 59.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/47 (PDF, 18.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/48 (PDF, 295.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/4/49 (PDF, 323.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/5/1 (PDF, 97 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/5/2 (PDF, 5.6 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/6/1 (PDF, 175.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/6/2 (PDF, 64 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/6/3 (PDF, 76.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/6/4 (PDF, 59 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 59/6/5 (PDF, 36.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/1 (PDF, 122.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/2 (PDF, 28.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/3 (PDF, 980.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/4 (PDF, 123.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/5 (PDF, 58.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/6 (PDF, 2.7 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/7 (PDF, 40.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 60/8 (PDF, 44.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/1 (PDF, 134.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/2 (PDF, 88.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/3 (PDF, 93.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/4 (PDF, 670.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/5 (PDF, 1011.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/6 (PDF, 2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/7 (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/8 (PDF, 789.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/9 (PDF, 251.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/10 (PDF, 533.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/11 (PDF, 922.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/12 (PDF, 772.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/13 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/14 (PDF, 601 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/15 (PDF, 424.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/16 (PDF, 424.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/17 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/18 (PDF, 865.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/19 (PDF, 319.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/20 (PDF, 501.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/21 (PDF, 2.1 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/22 (PDF, 368 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/23 (PDF, 522.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/24 (PDF, 602.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/25 (PDF, 550.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/26 (PDF, 255.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/27 (PDF, 803.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/28 (PDF, 643.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/29 (PDF, 376.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/30 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/31 (PDF, 1018.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/32 (PDF, 885.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/33 (PDF, 939.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/34 (PDF, 769.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 61/35 (PDF, 340 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/1 (PDF, 129.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/2 (PDF, 57.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/3 (PDF, 968.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/4 (PDF, 936.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/5 (PDF, 154.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/6 (PDF, 681 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/7 (PDF, 333.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/8 (PDF, 1.4 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/9 (PDF, 936.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/10 (PDF, 185.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/11 (PDF, 173.9 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/12 (PDF, 184.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/13 (PDF, 282.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/14 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 62/15 (PDF, 207.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 63/1 (PDF, 26.1 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 63/2 (JPG, 2.2 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 63/3 (PDF, 186 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 63/4 (PDF, 452.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 64/1 (PDF, 126.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 64/2 (PDF, 35.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 64/3 (PDF, 3.5 MiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 65/1 (PDF, 106.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 65/2 (PDF, 76.6 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 65/3 (PDF, 317.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 66/1 (PDF, 114.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 66/2 (PDF, 360.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 66/3 (PDF, 313.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 67 (PDF, 159.7 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 67/1 (XLS, 64.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 68 (PDF, 176.3 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 68/1 (PDF, 139.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 69 (PDF, 139.4 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 69/1 (XLS, 54 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 70 (PDF, 139.8 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 70/1 (XLS, 53.5 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 71 (PDF, 130.2 KiB)
 • Zadanie nr 4- Załącznik nr 71/1 (XLS, 29 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ (PDF, 437.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do wyjasnień (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do wyjaśnień (PDF, 2.1 MiB)
 • Zalącznik nr 3 do wyjaśnień (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 do wyjasnień (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 do wyjasnień (PDF, 225.3 KiB)
 • Załącznik nr 5.1 do wyjasnień (PDF, 231.2 KiB)
 • Załącznik nr 5.1 A do wyjaśnień (XLS, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do wyjasnień (PDF, 1.5 MiB)
 • Załacznik nr 7 do wyjasnień (PDF, 127.8 KiB)
 • Załacznik nr 7.1 do wyjasnień (PDF, 152 KiB)
 • Załącznik nr 7.1A do wyjasnień (XLS, 32 KiB)
 • Wyjasnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 203 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 207.6 KiB)
30 2016-01-21 2016-02-05 13:00:00 „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 676.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 285.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 245.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 246.8 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 351.9 KiB)
 • Zalacznik nr 5 do SIWZ (PDF, 249.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 242.1 KiB)
 • Zalącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 231.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 384.7 KiB)
 • Załącznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 519.2 KiB)
 • Załacznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 381.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 543.5 KiB)
 • Załacznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 559.1 KiB)
 • Załącznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/7 do SIWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Załącznik nr 10/8 do SIWZ (PDF, 213.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/9 do SIWZ (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/10 do SIWZ (PDF, 166 KiB)
 • Załącznik nr 10/11 do SIWZ (PDF, 482.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/12 do SIWZ (PDF, 27.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/1 do SIWZ (PDF, 103.2 KiB)
 • Załącznik nr 11/2 do SIWZ (PDF, 89.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/3 do SIWZ (PDF, 98.3 KiB)
 • Załącznik nr 11/4 do SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Załącznik nr 11/5 do SIWZ (PDF, 109.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/6 do SIWZ (PDF, 95.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/7 do SIWZ (PDF, 89.9 KiB)
 • Załącznik nr 11/8 do SIWZ (PDF, 105.1 KiB)
 • Załącznik nr 11/9 do SIWZ (PDF, 99 KiB)
 • Załącznik nr 11/10 do SIWZ (PDF, 137.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ (PDF, 273.1 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 16/1 do SIWZ (PDF, 242.6 KiB)
 • Załącznik nr 16/2 do SIWZ (PDF, 188.8 KiB)
 • Załącznik nr 16/3 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 16/4 do SIWZ (PDF, 227.7 KiB)
 • Załącznik nr 16/5 do SIWZ (PDF, 266.8 KiB)
 • Załącznik nr 16/6 do SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • Załącznik nr 16/7 do SIWZ (PDF, 278 KiB)
 • Załącznik nr 16/8 do SIWZ (PDF, 271.5 KiB)
 • Załacznik nr 16/9 do SIWZ (PDF, 251.4 KiB)
 • Załącznik nr 16/10 do SIWZ (PDF, 218.3 KiB)
 • Załącznik nr 16/11 do SIWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Załacznik nr 17 do SIWZ (PDF, 267 KiB)
 • Załącznik nr 18 do SIWZ (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 19/1 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 19/2 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 19/3 do SIWZ (PDF, 882.7 KiB)
 • Załącznik nr 19/4 do SIWZ (PDF, 421.5 KiB)
 • Załącznik nr 19/5 do SIWZ (PDF, 448 KiB)
 • Załącznik nr 19/6 do SIWZ (PDF, 435.9 KiB)
 • Załącznik nr 19/7 do SIWZ (PDF, 364.1 KiB)
 • Załącznik nr 19/8 do SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • Załącznik nr 20/1 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 20/2 do SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • Załacznik nr 20/3 do SIWZ (PDF, 461.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/1 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 21/2 do SIWZ (PDF, 155.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Załącznik nr 21/4 do SIWZ (PDF, 322.1 KiB)
 • Załącznik nr 21/5 do SIWZ (PDF, 364 KiB)
 • Załącznik nr 21/6 do SIWZ (PDF, 345.2 KiB)
 • Załącznik nr 21/7 do SIWZ (PDF, 261.8 KiB)
 • Załacznik nr 21/8 do SIWZ (PDF, 150.4 KiB)
 • Załącznik nr 21/9 do SIWZ (PDF, 141.5 KiB)
 • Załacznik nr 21/10 do SIWZ (TIF, 1.1 MiB)
 • Załacznik nr 21/11 do SIWZ (TIF, 1.2 MiB)
 • Załacznik nr 21/12 do SIWZ (TIF, 760.8 KiB)
 • Załacznik nr 21/13 do SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • Wyjasnienia_nr_1_do_SIWZ (PDF, 167.4 KiB)
 • Zal_22_do_SIWZ_Badania_Konserwatorskie (PDF, 3.5 MiB)
 • Zal_23_do_SIWZ_pozwolenie_Starosta (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal_24_do_SIWZ_pozwolenie_Konserwator (PDF, 639.7 KiB)
 • Zal_25_do_SIWZ_Pozwolenie_Konserwator (PDF, 929.9 KiB)
 • Zal_26_do_SIWZ_Warunki_MWiK_Nidzica (PDF, 655.2 KiB)
 • Zał_27_do_SIWZ_przedmiar_uzupelniający (PDF, 99.8 KiB)
 • Zal_28_do_SIWZ_Wyjaśnienia_do_SIWZ (PDF, 175.6 KiB)
 • Wyjasnienia_nr_2_do_SIWZ (PDF, 150.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 482.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu