ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/561/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XL/561/2017 Obowiązujący
62 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/560/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Tatary, gmina Nidzica XL/560/2017 Obowiązujący
63 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/559/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Piątki, gmina Nidzica XL/559/2017 Obowiązujący
64 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/558/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli XL/558/2017 Obowiązujący
65 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/557/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XL/557/2017 Obowiązujący
66 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/556/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Nidzicy XL/556/2017 Obowiązujący
67 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/555/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Nidzicy XL/555/2017 Obowiązujący
68 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/554/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica XL/554/2017 Obowiązujący
69 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/553/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XL/553/2017 Obowiązujący
70 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XL/552/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XL/552/2017 Obowiązujący
71 2017-09-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 944/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych i rozliczenia zużycia paliw płynnych i olejów przez sprzęt silnikowy wykorzystywany w Sołectwach Gminy Nidzica 944/2017 Obowiązujący
72 2017-09-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 943/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Orłowo do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 943/2017 Obowiązujący
73 2017-09-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 942/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzicy na 2018 rok 942/2017 Obowiązujący
74 2017-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 941/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 941/2017 Obowiązujący
75 2017-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 940/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter publiczno-prawny, przypadających Gminie Nidzica lub jej jednostkom podległym 940/2017 Obowiązujący
76 2017-08-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 939/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nidzica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku 939/2017 Obowiązujący
77 2017-08-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 938/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Kalendarzu Imprez Gminy Nidzica na 2017 rok 938/2017 Obowiązujący
78 2017-08-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 937/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 937/2017 Obowiązujący
79 2017-08-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 936/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 936/2017 Obowiązujący
80 2017-08-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 935/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Kanigowo 935/2017 Obowiązujący
81 2017-08-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 934/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 934/2017 Obowiązujący
82 2017-08-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 933/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 933/2017 Obowiązujący
83 2017-08-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 932/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 932/2017 Obowiązujący
84 2017-08-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 931/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piotrowice, mającego na celu rozpatrzenie wniosku o odwołanie Sołtysa Sołectwa Piotrowice 931/2017 Obowiązujący
85 2017-08-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 930/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 930/2017 Obowiązujący
86 2017-08-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 929/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 929/2017 Obowiązujący
87 2017-08-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 928/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 928/2017 Obowiązujący
88 2017-08-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 927/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 927/2017 Obowiązujący
89 2017-08-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 926/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom roku 2017 - ,,Wyprawka szkolna'' 926/2017 Obowiązujący
90 2017-08-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 925/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 925/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu