ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-03-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1126/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 08.03.2018 r. w sprawie zmiany w Kalendarzu Imprez w Gminie Nidzica na 2018 rok. 1126/2018 Obowiązujący
62 2018-03-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1125/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica. 1125/2018 Zmieniony
63 2018-03-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1124/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 07.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica 1124/2018 Obowiązujący
64 2018-03-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1123/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1123/2018 Obowiązujący
65 2018-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1122/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych. 1122/2018 Obowiązujący
66 2018-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1121/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 1121/2018 Obowiązujący
67 2018-03-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1120/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 05.03.2018 r. w sprawie przekazania wyposażenia Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie. 1120/2018 Nieobowiązujący
68 2018-03-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1119/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy kończącego służbę przygotowawczą. 1119/2018 Obowiązujący
69 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/696/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/673/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nidzica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XLIX/696/2018 Obowiązujący
70 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/695/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej XLIX/695/2018 Obowiązujący
71 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/694/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XLIX/694/2018 Nieobowiązujący
72 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/693/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XLIX/693/2018 Obowiązujący
73 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/692/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XLIX/692/2018 Obowiązujący
74 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/691/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XLIX/691/2018 Obowiązujący
75 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/690/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica i ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej XLIX/690/2018 Obowiązujący
76 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/689/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nidzica na lata 2018-2022 XLIX/689/2018 Obowiązujący
77 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/688/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica w obrębie Waszulki XLIX/688/2018 Obowiązujący
78 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/687/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2036 XLIX/687/2018 Obowiązujący
79 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/686/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok XLIX/686/2018 Obowiązujący
80 2018-03-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1118/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1118/2018 Obowiązujący
81 2018-03-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1117/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 02.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1117/2018 Obowiązujący
82 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1116/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w kalendarzu Imprez w Gminie Nidzica na 2018 rok. 1116/2018 Obowiązujący
83 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1115/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1115/2018 Obowiązujący
84 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1114/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica w 2018 roku 1114/2018 Obowiązujący
85 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1113/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica 1113/2018 Obowiązujący
86 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1112/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1112/2018 Obowiązujący
87 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1111/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. 1111/2018 Obowiązujący
88 2018-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1109/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1109/2018 Obowiązujący
89 2018-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1110/2018 z dnia 26 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat 1110/2018 Obowiązujący
90 2018-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1108/2018 z dnia 23 lutego 2018 r w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w naborze wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2018 1108/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu