ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
91 2017-08-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 924/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 924/2017 Obowiązujący
92 2017-08-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 923/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych 923/2017 Obowiązujący
93 2017-07-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 922/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisku podinspektora ds. planowania przestrzennego 922/2017 Obowiązujący
94 2017-07-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 921/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 921/2017 Obowiązujący
95 2017-07-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 920/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Likusy do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 920/2017 Obowiązujący
96 2017-07-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 919/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Dobrzyń do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 919/2017 Obowiązujący
97 2017-07-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 918/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Orłowo do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 918/2017 Obowiązujący
98 2017-07-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 917/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Żelazno do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 917/2017 Obowiązujący
99 2017-07-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 916/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Szerokopaś do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 916/2017 Obowiązujący
100 2017-07-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 915/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Zagrzewo do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 915/2017 Obowiązujący
101 2017-07-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 914/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Wólka Orłowska do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 914/2017 Obowiązujący
102 2017-07-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 913/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Radomin do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 913/2017 Obowiązujący
103 2017-07-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 912/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Magdaleniec do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 912/2017 Obowiązujący
104 2017-07-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 911/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 911/2017 Obowiązujący
105 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 910/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 910/2017 Obowiązujący
106 2017-07-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 909/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy 909/2017 Obowiązujący
107 2017-07-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 908/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 908/2017 Obowiązujący
108 2017-07-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 907/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 907/2017 Obowiązujący
109 2017-07-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 906/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na roboty budowlane 906/2017 Obowiązujący
110 2017-07-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 905/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 905/2017 Obowiązujący
111 2017-07-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 904/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 904/2017 Obowiązujący
112 2017-07-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 903/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 903/2017 Obowiązujący
113 2017-07-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 902/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Nidzicy 902/2017 Obowiązujący
114 2017-07-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 901/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nidzicy 901/2017 Obowiązujący
115 2017-07-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 900/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 900/2017 Obowiązujący
116 2017-07-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 899/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 899/2017 Obowiązujący
117 2017-07-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 898/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 898/2017 Obowiązujący
118 2017-07-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzanie Nr 897/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 897/2017 Obowiązujący
119 2017-07-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 896/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 896/2017 Obowiązujący
120 2017-07-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 895/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 895/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu