ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
91 2018-02-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1107/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzania oględzin nieruchomości przed i po zakończeniu realizacji zadań służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym, planowanych do realizacji na terenie gminy Nidzica ze środków budżetu Gminy Nidzica 1107/2018 Obowiązujący
92 2018-02-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1106/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2018 1106/2018 Obowiązujący
93 2018-02-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1105/2018 z dnia 19 lutego 2018 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko audytora wewnętrznego 1105/2018 Obowiązujący
94 2018-02-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1104/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 1104/2018 Obowiązujący
95 2018-02-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1103/2018 z dnia 16 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Nidzica na rok 2018" 1103/2018 Obowiązujący
96 2018-02-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1102/2018 z dnia 14 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1102/2018 Obowiązujący
97 2018-02-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1101/2018 z dnia 14 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 1101/2018 Obowiązujący
98 2018-02-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1100/2018 z dnia 14 lutego 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1100/2018 Obowiązujący
99 2018-02-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1099/2018 z dnia 12 lutego 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy 1099/2018 Obowiązujący
100 2018-02-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1098/2018 z dnia 12 lutego 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych gminy i dotacji dla instytucji kultury oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy 1098/2018 Obowiązujący
101 2018-02-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1097/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 1097/2018 Obowiązujący
102 2018-02-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1096/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat 1096/2018 Obowiązujący
103 2018-02-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1095/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica 1095/2018 Obowiązujący
104 2018-02-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1094/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica 1094/2018 Obowiązujący
105 2018-02-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1093/2018 z dnia 6 lutego 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1093/2018 Obowiązujący
106 2018-02-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1092/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1092/2018 Obowiązujący
107 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1091/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną" 1091/2018 Obowiązujący
108 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1090/2018 z dnia 5 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1090/2018 Obowiązujący
109 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1089/2018 z dnia 5 lutego 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 1089/2018 Obowiązujący
110 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1088/2018 z dnia 5 lutego w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane 1088/2018 Obowiązujący
111 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1087/2018 z dnia 5 lutego 2018 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1087/2018 Obowiązujący
112 2018-02-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1086/2018 z dnia 5 lutego 2018 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1086/2018 Obowiązujący
113 2018-02-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1085/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1085/2018 Obowiązujący
114 2018-01-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1084/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki majątkiem trwałym Gminy Nidzica i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 1084/2018 Obowiązujący
115 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/685/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XLVIII/685/2018 Obowiązujący
116 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/684/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XLVIII/684/2018 Obowiązujący
117 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/683/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XLVIII/683/2018 Obowiązujący
118 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/682/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok XLVIII/682/2018 Obowiązujący
119 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/681/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat XLVIII/681/2018 Obowiązujący
120 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/680/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/598/2017 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2018 r. XLVIII/680/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu