ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
91 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/615/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Nidzica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XLIV/615/2017 Obowiązujący
92 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/614/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podziału Gminy Nidzica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLIV/614/2017 Obowiązujący
93 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu XLIV/613/2017 Obowiązujący
94 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/612/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 XLIV/612/2017 Obowiązujący
95 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/611/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie gminy Nidzica, będących w zarządzie Nadleśnictwa Nidzica XLIV/611/2017 Obowiązujący
96 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/610/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XLIV/610/2017 Obowiązujący
97 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/609/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XLIV/609/2017 Obowiązujący
98 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/608/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XLIV/608/2017 Obowiązujący
99 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/607/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLIV/607/2017 Obowiązujący
100 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/606/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLIV/606/2017 Obowiązujący
101 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/605/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022 XLIV/605/2017 Obowiązujący
102 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/604/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nidzica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XLIV/604/2017 Obowiązujący
103 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/603/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica XLIV/603/2017 Obowiązujący
104 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/602/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XLIV/602/2017 Obowiązujący
105 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/601/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XLIV/601/2017 Obowiązujący
106 2017-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1020/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1020/2017 Obowiązujący
107 2017-12-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1019/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów oraz opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Nidzica 1019/2017 Obowiązujący
108 2017-12-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1018/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe 1018/2017 Zmieniony
109 2017-12-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1017/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Zagrzewo w Gminie Nidzica 1017/2017 Obowiązujący
110 2017-11-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1016/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 1016/2017 Obowiązujący
111 2017-11-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1015/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1015/2017 Obowiązujący
112 2017-11-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1014/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia standardów sieci ulic i placów gminnych oraz dróg gminnych zamiejskich na terenie Gminy Nidzica objętych zimowym utrzymaniem dróg w 2018 roku 1014/2017 Obowiązujący
113 2017-11-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1013/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 1013/2017 Obowiązujący
114 2017-11-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1012/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1012/2017 Obowiązujący
115 2017-11-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1011/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1011/2017 Obowiązujący
116 2017-11-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1010/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 1010/2017 Obowiązujący
117 2017-11-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1009/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 1009/2017 Obowiązujący
118 2017-11-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1008/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Módłki do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 1008/2017 Obowiązujący
119 2017-11-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1006/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2018 rok 1006/2017 Obowiązujący
120 2017-11-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1005/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2036 1005/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu