ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-05-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 853/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 853/2017 Obowiązujący
2 2017-05-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 852/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 852/2017 Obowiązujący
3 2017-05-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 851/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 851/2017 Obowiązujący
4 2017-05-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 850/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie : promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, bezdomności zwierząt, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku 850/2017 Obowiązujący
5 2017-05-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 849/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wyboru członków Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy 849/2017 Obowiązujący
6 2017-05-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 848/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 848/2017 Obowiązujący
7 2017-05-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 847/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 847/2017 Obowiązujący
8 2017-05-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 846/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 846/2017 Obowiązujący
9 2017-05-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 845/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność Gminy Nidzica 845/2017 Obowiązujący
10 2017-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 844/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 844/2017 Obowiązujący
11 2017-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 843/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, bezdomności zwierząt, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku 843/2017 Obowiązujący
12 2017-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 842/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Zbigniewa Kozłowskiego w Nidzicy 842/2017 Obowiązujący
13 2017-05-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 841/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 841/2017 Obowiązujący
14 2017-05-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 840/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 840/2017 Obowiązujący
15 2017-05-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 839/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 839/2017 Obowiązujący
16 2017-05-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 838/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy instrukcji: Zasady (Polityka) rachunkowości 838/2017 Obowiązujący
17 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/519/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie porozumienia z Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Nidzica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym XXXVII/519/2017 Obowiązujący
18 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/518/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy oraz nadania jej statutu XXXVII/518/2017 Obowiązujący
19 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/517/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej" XXXVII/517/2017 Obowiązujący
20 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/516/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XXXVII/516/2017 Obowiązujący
21 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/515/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XXXVII/515/2017 Obowiązujący
22 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/514/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XXXVII/514/2017 Obowiązujący
23 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/513/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Nidzicy XXXVII/513/2017 Obowiązujący
24 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/512/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ulicy Dubieńskiej w Nidzicy XXXVII/512/2017 Obowiązujący
25 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/511/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XXXVII/511/2017 Obowiązujący
26 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XXXVII/510/2017 Obowiązujący
27 2017-05-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 837/2017 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. R. Kobendzy w Łynie, Łyna 26, 13-100 Nidzica 837/2017 Obowiązujący
28 2017-04-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 836/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 836/2017 Obowiązujący
29 2017-04-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 835/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia ''Regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Nidzicy oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług'' 835/2017 Obowiązujący
30 2017-04-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 834/2017 z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 834/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu