ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1190/2018 Obowiązujący
2 2018-05-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1189/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 1189/2018 Obowiązujący
3 2018-05-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 1188/2018 Obowiązujący
4 2018-05-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1187/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 1187/2018 Obowiązujący
5 2018-05-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1186/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1186/2018 Obowiązujący
6 2018-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1185/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1185/2018 Obowiązujący
7 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1184/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica 1184/2018 Obowiązujący
8 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 1183/2018 Obowiązujący
9 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1182/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 1182/2018 Obowiązujący
10 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1181/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 1181/2018 Obowiązujący
11 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1180/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Nidzica 1180/2018 Obowiązujący
12 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1179/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu pn."Lokalny Program Rewitalizacji gminy Nidzica w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow" 1179/2018 Obowiązujący
13 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1178/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1178/2018 Obowiązujący
14 2018-05-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1177/2018 Obowiązujący
15 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr LII/729/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nidzicy LII/729/2018 Obowiązujący
16 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/728/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu "Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow" LII/728/2018 Obowiązujący
17 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/727/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej" LII/727/2018 Obowiązujący
18 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/726/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn."Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020" LII/726/2018 Obowiązujący
19 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/725/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość LII/725/2018 Obowiązujący
20 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/724/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica LII/724/2018 Obowiązujący
21 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/723/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nidzica LII/723/2018 Obowiązujący
22 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/722/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Nidzica w 2018 r. LII/722/2018 Obowiązujący
23 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/721/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z kąpielisk strzeżonych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nidzica LII/721/2018 Obowiązujący
24 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/720/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Krzemowej w Nidzicy LII/720/2018 Obowiązujący
25 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/719/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica w obrębie Waszulki LII/719/2018 Obowiązujący
26 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/718/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nidzica LII/718/2018 Obowiązujący
27 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/717/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2037 LII/717/2018 Obowiązujący
28 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr LII/716/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok LII/716/2018 Obowiązujący
29 2018-04-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1176/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian stawek opłat za najem świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych na terenie Gminy Nidzica będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy 1176/2018 Obowiązujący
30 2018-04-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1175/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1175/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu