ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1131/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 15.03.2018 uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy Nidzica 1131/2018 Obowiązujący
2 2018-03-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1130/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 13.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat. 1130/2018 Obowiązujący
3 2018-03-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1129/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 12.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 1129/2018 Obowiązujący
4 2018-03-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1128/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 09.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1128/2018 Obowiązujący
5 2018-03-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1127/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 08.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy za rok 2017. 1127/2018 Obowiązujący
6 2018-03-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1126/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 08.03.2018 r. w sprawie zmiany w Kalendarzu Imprez w Gminie Nidzica na 2018 rok. 1126/2018 Obowiązujący
7 2018-03-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1125/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica. 1125/2018 Nieobowiązujący
8 2018-03-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1124/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 07.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Nidzica 1124/2018 Obowiązujący
9 2018-03-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1123/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1123/2018 Obowiązujący
10 2018-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1122/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych. 1122/2018 Obowiązujący
11 2018-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1121/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 1121/2018 Obowiązujący
12 2018-03-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1120/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 05.03.2018 r. w sprawie przekazania wyposażenia Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie. 1120/2018 Nieobowiązujący
13 2018-03-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1119/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy kończącego służbę przygotowawczą. 1119/2018 Obowiązujący
14 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/696/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/673/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nidzica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XLIX/696/2018 Obowiązujący
15 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/695/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej XLIX/695/2018 Obowiązujący
16 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/694/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XLIX/694/2018 Obowiązujący
17 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/693/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XLIX/693/2018 Obowiązujący
18 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/692/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XLIX/692/2018 Obowiązujący
19 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/691/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XLIX/691/2018 Obowiązujący
20 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/690/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica i ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej XLIX/690/2018 Obowiązujący
21 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/689/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nidzica na lata 2018-2022 XLIX/689/2018 Obowiązujący
22 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/688/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica w obrębie Waszulki XLIX/688/2018 Obowiązujący
23 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/687/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2036 XLIX/687/2018 Obowiązujący
24 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIX/686/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok XLIX/686/2018 Obowiązujący
25 2018-03-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1118/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1118/2018 Obowiązujący
26 2018-03-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1117/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 02.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 1117/2018 Obowiązujący
27 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1116/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w kalendarzu Imprez w Gminie Nidzica na 2018 rok. 1116/2018 Obowiązujący
28 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1115/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1115/2018 Obowiązujący
29 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1114/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica w 2018 roku 1114/2018 Obowiązujący
30 2018-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1113/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica 1113/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu