ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-03-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 805/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 805/2017 Obowiązujący
2 2017-03-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 800/2017 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w gminnych jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy 800/2017 Obowiązujący
3 2017-03-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 799/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy 799/2017 Obowiązujący
4 2017-03-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 798/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Kalendarzu Imprez Gminy Nidzica na 2017 rok 798/2017 Obowiązujący
5 2017-03-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 797/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy 797/2017 Obowiązujący
6 2017-03-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 796/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy za rok 2016. 796/2017 Obowiązujący
7 2017-03-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 795/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 795/2017 Obowiązujący
8 2017-03-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 794/2017 z dnia 17 marca 2017r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016. 794/2017 Obowiązujący
9 2017-03-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 793/2017 z dnia 17 marca 2017r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 793/2017 Obowiązujący
10 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 792/2017 z dnia 15 marca 2017r., w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu. 792/2017 Obowiązujący
11 2017-03-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 791/2017 z dnia 14 marca 2017r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 791/2017 Obowiązujący
12 2017-03-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 790/2017 z dnia 13 marca 2017r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy. 790/2017 Obowiązujący
13 2017-03-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 789/2017 z dnia 10 marca 2017r., w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica. 789/2017 Obowiązujący
14 2017-03-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 788/2017 z dnia 10 marca 2017r., w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica. 788/2017 Obowiązujący
15 2017-03-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 787/2017 z dnia 10 marca 2017r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic: Aleja Generała Karola Świerczewskiego, Pawła Findera, Zbigniewa Kozłowskiego, Janka Krasickiego, Juliana Marchlewskiego, Marcelego Nowotki, XXX Lecia (pierwotna nazwa XXX Lecia PRL) w Nidzicy upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. 787/2017 Obowiązujący
16 2017-03-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 786/2017 z dnia 9 marca 2017r., zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy. 786/2017 Obowiązujący
17 2017-03-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 785/2017 z dnia 9 marca 2017r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 785/2017 Obowiązujący
18 2017-03-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 784/2017 z dnia 9 marca 2017r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy. 784/2017 Obowiązujący
19 2017-03-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 783/2017 z dnia 8 marca 2017r., w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 783/2017 Obowiązujący
20 2017-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 782/2017 z dnia 6 marca 2016r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy instrukcji: Zasady (Polityka) rachunkowości. 782/2017 Obowiązujący
21 2017-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 781/2017 z dnia 6 marca 2017r., zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 781/2017 Obowiązujący
22 2017-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 780/2017 z dnia 6 marca 2017r., zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w gminnych jednostkach organizacyjnych i gminnych spółkach na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 780/2017 Obowiązujący
23 2017-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 779/2017 z dnia 6 marca 2017r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży rzeczowego majątku ruchomego Gminy Nidzica. 779/2017 Obowiązujący
24 2017-03-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 778/2017 z dnia 2 marca 2017r., w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu. 778/2017 Obowiązujący
25 2017-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 777/2017 z dnia 28 lutego 2017r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. 777/2017 Obowiązujący
26 2017-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 776/2017 z dnia 28 lutego 2017r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 776/2017 Obowiązujący
27 2017-02-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 775/2017 z dnia 27 lutego 2017r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 775/2017 Obowiązujący
28 2017-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXV/489/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica, zbywanych na rzecz najemców XXXV/489/2017 Obowiązujący
29 2017-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXV/488/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu XXXV/488/2017 Obowiązujący
30 2017-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXV/486/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica w 2017 roku XXXV/486/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu