ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 879/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do sprawdzenia pod względem formalnym zgłoszeń złożonych przez kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy 879/2017 Obowiązujący
2 2017-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 878/2016 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych 878/2017 Obowiązujący
3 2017-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 877/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 877/2017 Obowiązujący
4 2017-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 876/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 876/2017 Obowiązujący
5 2017-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 875/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 875/2017 Obowiązujący
6 2017-06-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 874/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 874/2017 Obowiązujący
7 2017-06-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 873/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 873/2017 Obowiązujący
8 2017-06-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 872/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 872/2017 Obowiązujący
9 2017-06-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 871/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tytułów Prymusa Roku, Super Talentu Roku i Talentu Roku 871/2017 Obowiązujący
10 2017-06-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 870/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 870/2017 Obowiązujący
11 2017-06-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 869/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 869/2017 Obowiązujący
12 2017-06-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 868/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 868/2017 Obowiązujący
13 2017-06-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 867/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych 867/2017 Obowiązujący
14 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 866/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Kalendarza Imprez Gminy Nidzica na 2017 rok 866/2017 Obowiązujący
15 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 865/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 865/2017 Obowiązujący
16 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 864/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 864/2017 Obowiązujący
17 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 863/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 863/2017 Obowiązujący
18 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 862/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych 862/2017 Obowiązujący
19 2017-06-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 861/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Społecznej Rady Sportu w Nidzicy - kadencja 2017 - 2019 861/2017 Obowiązujący
20 2017-06-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 860/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 860/2017 Obowiązujący
21 2017-05-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 859/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Nidzica dla samorządowych instytucji kultury 859/2017 Obowiązujący
22 2017-05-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 858/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 858/2017 Obowiązujący
23 2017-05-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 857/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Kanigowo do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 857/2017 Obowiązujący
24 2017-05-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 856/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Żelazno do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 856/2017 Obowiązujący
25 2017-05-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 855/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 855/2017 Obowiązujący
26 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/534/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej XXXVIII/534/2017 Obowiązujący
27 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/533/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat XXXVIII/533/2017 Obowiązujący
28 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/532/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat XXXVIII/532/2017 Obowiązujący
29 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/531/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 250 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy XXXVIII/531/2017 Obowiązujący
30 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/530/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy XXXVIII/530/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu