ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-10-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 980/2017 z dnia 19 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w gminnych jednostkach organizacyjnych i gminnych spółkach na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa 980/2017 Obowiązujący
2 2017-10-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLII/586/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym, poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLII/586/2017 Obowiązujący
3 2017-10-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 979/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów i posiłków profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 979/2017 Obowiązujący
4 2017-10-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 977/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 977/2017 Obowiązujący
5 2017-10-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 976/2017 z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznego komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy 976/2017 Obowiązujący
6 2017-10-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 975/2017 z dnia 17 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy 975/2017 Obowiązujący
7 2017-10-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 974/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy 974/2017 Obowiązujący
8 2017-10-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 973/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 851/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 maja 2017 r 973/2017 Obowiązujący
9 2017-10-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 972/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy za rok 2017 972/2017 Obowiązujący
10 2017-10-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 971/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 971/2017 Obowiązujący
11 2017-10-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 970/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania o zamówienie publiczne 970/2017 Obowiązujący
12 2017-10-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 969/2017 z dnia 11 października 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 969/2017 Obowiązujący
13 2017-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 968/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 968/2017 Obowiązujący
14 2017-10-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 967/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 967/2017 Obowiązujący
15 2017-10-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 966/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 966/2017 Obowiązujący
16 2017-10-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 965/2017 z dnia 5 października 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 965/2017 Obowiązujący
17 2017-10-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 964/2017 z dnia 5 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 964/2017 Obowiązujący
18 2017-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 963/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 963/2017 Obowiązujący
19 2017-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 962/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 962/2017 Obowiązujący
20 2017-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 961/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP i SRPP 961/2017 Obowiązujący
21 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/585/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020" XLI/585/2017 Obowiązujący
22 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/584/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XLI/584/2017 Obowiązujący
23 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/583/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica XLI/583/2017 Obowiązujący
24 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/582/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLI/582/2017 Obowiązujący
25 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/581/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Konopnickiej w Nidzicy XLI/581/2017 Obowiązujący
26 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/580/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg XLI/580/2017 Obowiązujący
27 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLI/579/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XLI/579/2017 Obowiązujący
28 2017-09-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwał nr XLI/578/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XLI/578/2017 Obowiązujący
29 2017-09-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 960/2017 z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 960/2017 Obowiązujący
30 2017-09-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 959/2017 z dnia 20 września 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych 959/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu