ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1073/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 1073/2018 Obowiązujący
2 2018-01-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1072/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 1072/2018 Obowiązujący
3 2018-01-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1071/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 1071/2018 Obowiązujący
4 2018-01-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1070/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1070/2018 Obowiązujący
5 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1069/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Nidzicy oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług 1069/2018 Obowiązujący
6 2018-01-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVII/652/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XLVII/652/2018 Obowiązujący
7 2018-01-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVII/651/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2018 rok XLVII/651/2018 Obowiązujący
8 2018-01-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVII/650/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2036 XLVII/650/2018 Obowiązujący
9 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1068/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dotyczącej projektu pn. :Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy" w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1068/2018 Obowiązujący
10 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1067/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad Jeziorkiem" w ramach działania "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1067/2018 Obowiązujący
11 2018-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1066/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Rewitalizacja centrum miasta Nidzica" w ramach działania "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1066/2018 Obowiązujący
12 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1065/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań 1065/2018 Obowiązujący
13 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1064/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2018 1064/2018 Obowiązujący
14 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1063/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 1063/2018 Obowiązujący
15 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1062/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 1062/2018 Obowiązujący
16 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1061/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica 1061/2018 Obowiązujący
17 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1060/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica 1060/2018 Obowiązujący
18 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1059/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy wyposażenia oraz programów komputerowych 1059/2018 Obowiązujący
19 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1058/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie wyposażenia oraz programów komputerowych 1058/2018 Obowiązujący
20 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1057/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy wyposażenia oraz programów komputerowych 1057/2018 Obowiązujący
21 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1056/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie na terenie Gminy Nidzica 1056/2018 Obowiązujący
22 2018-01-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1055/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 1055/2018 Obowiązujący
23 2018-01-12 Uchwały Rady Miejskiej Zarządzenie Nr 1054/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1038 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1054/2018 Obowiązujący
24 2018-01-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1053/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Nidzica w 2018 roku 1053/2018 Obowiązujący
25 2018-01-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1052/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Nidzica w 2018 roku 1052/2018 Obowiązujący
26 2018-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1051/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: promocji gminy; ochrony i promocji zdrowia; polityki społecznej; kultury; sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego; dowożenie uczniów do szkół w 2018 roku 1051/2018 Obowiązujący
27 2018-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1050/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1050/2018 Obowiązujący
28 2018-01-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1049/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 1049/2018 Obowiązujący
29 2018-01-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1048/2018 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służbę przygotowawczą 1048/2018 Obowiązujący
30 2018-01-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1047/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych 1047/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu